Nieuws

9 juli

‘Positieve gezondheid, persoonlijke mogelijkheden en inzetbaarheid vormen een belangrijk terrein voor bedrijfsartsen’: Jurriaan Penders, voorzitter NVAB.

 

19 juni

Vandaag zijn de winnaars bekend gemaakt van de Burgerpenning 2013-2015, de NVAB-prijs voor wetenschappelijk onderzoek: Ton Vonk Noordegraaf (over herstel en terugkeer naar werk na gynaecologische operaties) en Sarah Ketelaar (over toepassing van Preventief Medisch Onderzoek gericht op de psychische gezondheid van verpleegkundigen en paramedici (proefschrift).

16 juni

Veel belangrijker dan het melden van beroepsziekten is dat er met die meldingen iets gebeurt in de zin van preventie, behandeling, begeleiding en (indien nodig) schadeloosstelling van slachtoffers. Samen met het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen zal ook de verantwoordelijke rol van werkgevers hierin beter naar voren moeten komen. Als dat het resultaat van de huidige discussies is, lijkt dat winst.

15 juni

In principe moet werknemers met suikerziekte een actieve deelname aan de vastenmaand worden ontraden. Zij lopen een groot risico op het ontstaan van (verdere) ontregeling en/of verergering van reeds bestaande complicaties.

10 juni

Bedrijfsartsen hebben als kerntaak het opsporen, behandelen en voorkómen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Dit is in het belang van de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het melden van beroepsziekten is onderdeel van deze kerntaak en de NVAB vindt dat bedrijfsartsen hiervoor beter gefaciliteerd kunnen worden.

4 juni

Ik vind het belangrijk dat we minimum-eisen stellen aan de investeringen in gezondheidspreventie zoals elders in Europa, aldus NVAB-voorzitter Jurriaan Penders. Een percentage van de loonsom, een bedrag per werkende of verplichte deelname aan een branchepreventiefonds. Alleen dan bereiken we dat Nederland duurzaam inzetbaar en gezond zijn pensioen haalt!

2 juni

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft bij de verzuimsystemen van ICT-bedrijf VCD Humannet verschillende problemen aangetroffen. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers.

1 juni

Dinsdag 2 juni praat Jurriaan Penders mee in het Zorgdebat op BNR-radio over de zorg voor mantelzorgers met een betaalde baan. Het debat is van 19.30-20.30 onder leiding van Harmke Pijpers.

26 mei

De NVAB is positief over het voornemen van de overheid om de positie van de bedrijfsarts te versterken. Toch stelt de NVAB ook een aantal kritische vragen aan minister Asscher.

6 mei

Het NVAB-bestuur roept leden op om gebruik te maken van de consultatieronde voor wijzigingen in de Arbowet. Met de wetswijziging wil minister Asscher van Sociale Zaken onder meer de positie van de bedrijfsarts versterken.

Pagina's

Abonneren op Nieuws