Burnout, bedrijfsartsen en richtlijnen

14 oktober 2015

Het begrip burnout heeft allerlei verschillende interpretaties en definities. Dit werkt verwarrend. Daarom hebben bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen in de multidisciplinaire richtlijn en de LESA Overspanning en Burnout (2011) een gezamenlijke definitie opgesteld:

"Bij burnout is sprake van een bijzondere vorm van overspanning. Overspanning leidt tot psychische en lichamelijke spanningsklachten en mensen kunnen niet goed meer functioneren (thuis, op het werk of op school). Bij burnout duren deze klachten langer dan 6 maanden en staan gevoelens van moeheid en uitputting sterk op de voorgrond. Burnout hoeft niet door het werk te komen, maar kan ook door andere factoren veroorzaakt worden."

Bedrijfsartsen hebben veel ervaring met overspanning en burnout en hebben met de multidisciplinaire richtlijn (net zoals huisartsen en psychologen) heldere criteria voor de diagnose burnout. Behalve het stellen van de diagnose vinden bedrijfsartsen preventie, begeleiding en behandeling van burnout erg belangrijk. Ook dit komt terug in de richtlijn. Richtlijnen zijn van groot belang voor het handelen van de bedrijfsarts om zo te zorgen dat werkenden gezond en duurzaam inzetbaar blijven.