Nieuws

7 juni

In de KNMG visie-in-ontwikkeling over Arbeidsgerichte Medische Zorg wordt geen (stelsel)wijziging voorgesteld, maar wel een extra toegang voor bedrijfsgezondheidszorg in de vorm van een arbeidsarts in gezondheidscentra / bij de huisarts.

7 juni

NVAB-bestuurslid Marlo van den Kieboom werd deze week geinterviewd door LINDAnieuws over pestgedrag op het werk. "Voor pesten zou altijd een no tolerance-beleid moeten gelden." 

2 juni

Van Rijn: “Als een huisarts niet alleen naar de aandoening kijkt, maar ook kijkt naar wat voor werk iemand doet, kom je vaak tot andere beslissingen en andere oplossingen dan wanneer je dat niet zou doen".

31 mei

NVAB-bestuurslid Marlo van den Kieboom werd geinterviewd over het fenomeen ‘het omgekeerde Kortjakje syndroom’: waarom je ziek word als je eindelijk vakantie hebt?

12 mei

De NVAB organiseerde op donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2016 voor de 61ste keer haar jaarlijkse congres: De Bedrijfsgeneeskundige Dagen.Het thema dit jaar was Leve(n) lang werken!

10 mei

De kwartiermaker zal uiterlijk in oktober aan de minister rapporteren wat er nodig is om weer voldoende instroom te krijgen in de opleiding tot bedrijfsarts.

9 mei

Drie jaar geleden verscheen de KNMG-richtlijn Preventief Medisch Onderzoek. De NVAB heeft meegewerkt aan deze richtlijn. De KNMG wil onderzoeken of de richtlijn in zijn huidige vorm voldoet. 

28 april

We hebben het dus over jaarlijks 3.000 doden door het werk, alleen al in Nederland. En dat aantal wordt maar niet minder. 

21 maart

Taken en positie van de bedrijfsarts worden door de SER onderschreven. De bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor informatie over gezondheid in de werkcontext. 

14 maart

Overbelasting kan worden voorkomen door in bedrijven oog te hebben voor een open werkrelatie, goed werkgeverschap én goed werknemerschap, en een gezonde werk-privé balans. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws