Investeren in versnelde terugkeer naar werk bij mensen met kanker loont

25 november 2015

Return to Work-interventie voor mensen met kanker bespaart de maatschappij miljoenen per jaar. Dat wijst onderzoek van de Universiteit Twente, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Antoni van Leeuwenhoek uit. Een relatief eenvoudige kosteneffectieve interventie is beschikbaar, maar wordt in Nederland door vergoedingsproblemen maar heel weinig aangeboden.

Winst

Mensen met kanker kunnen sneller weer aan het werk dankzij een door het AMC ontwikkelde interventie. Deze bestaat uit twee onderdelen: een speciaal op mensen met kanker gericht consult bij de bedrijfsarts en een specifiek beweegprogramma dat de patiënt volgt. Met name het aantal per week gewerkte uren stijgt door de interventie. Naast de door patiënten beleefde winst in kwaliteit van leven, is er ook voor de maatschappij financiële winst te behalen. Als de aanpak voor alle mensen in ons land met kanker beschikbaar zou zijn, kost dat jaarlijks 15 miljoen euro. De maatschappelijke opbrengst aan extra productiviteit is 92 miljoen euro per jaar.

De Return to Work-interventie wordt in Nederland door ziekenhuizen maar heel weinig aan patiënten aangeboden. In Nederland en in vier andere onderzochte Europese landen krijgen ziekenhuizen het aanbieden van deze kosteneffectieve interventie aan patiënten namelijk niet vergoed. In Frankrijk en Duitsland krijgen de ziekenhuizen die kosten wel vergoed door werkgevers en sociale fondsen - hierdoor wordt de interventie daar wel breed aan mensen met kanker aangeboden.

Oplossing

Hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Zorgtechnologie Wim van Harten - tot 15 december 2015 nog bestuurslid in het Antoni van Leeuwenhoek en betrokken bij het onderzoek - pleit voor een oplossing: 'We mogen kankerpatiënten deze versnelde terugkeer naar het werk niet ontnemen. Werkgevers en sociale fondsen kunnen een klein deel van de winst die zij door deze interventie incasseren als vergoeding betalen aan de zorgaanbieders. Zo profiteert iedereen: de kankerpatiënt die sneller weer maatschappelijk meedoet en de werkgevers en sociale fondsen en daarmee de samenleving - omdat kosten worden bespaart.'

Bron: AVL

Publicatie: BMC Cancer (open access)