Overleg NVAB en STECR over Werkwijzer Arbeidsconflicten

09 oktober 2015

De NVAB heeft in haar standpunt over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) een aantal essentiële knelpunten aangegeven. Inmiddels hebben de NVAB en STECR overleg gevoerd over de verschillen van inzicht over deze STECR Werkwijzer. Hierbij blijkt dat de gezondheidskundige adviezen van de bedrijfsarts goed gecombineerd kunnen worden met de juridische insteek van de werkwijzer. Daarom is besloten om een gezamenlijk gedragen toelichting op de werkwijzer uit te brengen die bedrijfsartsen kunnen gebruiken bij hun advisering over arbeidsconflicten. De toelichting zal uiterlijk begin december verschijnen.

v.l.n.r.: Paul ter Wal (STECR), Thom Wildboer (STECR), Ernst Jurgens (NVAB), Dirk Jan Buijs (STECR),
Ido van der Waal (STECR), Rocco Kloots (NVAB)