Nieuws

19 november

In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de NVAB en van STECR gesproken over de ontstane situatie rond de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6). Dit overleg heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring. 

4 november

Het NVAB-bestuur heeft vandaag de titel bedrijfsarts par excellence 2015 toegekend aan Jeanette Hemke. Het bestuur heeft veel bewondering en respect voor de wijze waarop zij ons vak uitdraagt en voor haar idealisme als het gaat om de zorg voor de werkenden in Nederland.

4 november

Inge Tofield-van der Ende ontving vandaag de Reinier Zielhuispenning voor haar scriptie 'Goed voorspellen kan afkeuren voorkomen'. Zij kreeg de prijs overhandigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVAB

1 november

Voor de bedrijfsarts is het diagnosticeren, behandelen en de preventie van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen een professionele taak en een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

14 oktober

Bedrijfsartsen hebben veel ervaring met overspanning en burnout en hebben met de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout heldere criteria voor de diagnose burnout. Behalve het stellen van de diagnose vinden bedrijfsartsen preventie, begeleiding en behandeling van burnout erg belangrijk.

9 oktober

De NVAB heeft in haar standpunt over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) een aantal essentiële knelpunten aangegeven. Inmiddels hebben de NVAB en STECR overleg gevoerd over de verschillen van inzicht over deze STECR Werkwijzer.

18 september

 In het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat werknemers de mogelijkheid van een second opinion bij een andere bedrijfsarts moet worden geboden. Hierover stelde het NVAB-bestuur al eerder uitgangspunten vast.
 

2 september

Omdat een bedrijfsarts geen vangnetmelding heeft gedaan, wordt de arbodienst aansprakelijk gesteld voor schade die de werkgever heeft geleden.

21 juli

Drie ministers werken aan conceptwet tegen fraude die verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en de KNMG te ver gaat.

15 juli

Aantrekkelijke aspecten van het werken als bedrijfsarts vinden jonge artsen dat er meer tijd en aandacht is voor de cliënt. Aantrekkelijk is ook de verscheidenheid aan medische en psychosociale problematiek en het gevoel iets te kunnen betekenen voor mensen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws