Jeanette Hemke: bedrijfsarts par excellence 2015

04 november 2015

Het NVAB-bestuur heeft de titel bedrijfsarts par excellence 2015 toegekend aan Jeanette Hemke. Zij ontving vandaag de penning en de bij de titel behorende cheque uit handen van NVAB-voorzitter Jurriaan Penders tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het dossier arbo-curatieve samenwerking staat al decennia lang in de belangstelling en met met wisselende prioriteit op de beleidsagenda’s van de ministeries van SZW en VWS. En ook in het recente SER-advies over de arbeidsgerelateerde zorg en de kabinetsreactie daar op wordt weer veel gesproken over het belang van arbo-curatieve samenwerking, en dan met name de samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts.

Wat zeker helpt zijn bedrijfsartsen die zelf initiatief nemen en stappen zetten om de samenwerking te verbeteren. Geen theorie, maar praktijk: verbeter de wereld van de bedrijfsgezondheidszorg en begin bij je zelf!

Vandaag zet de NVAB Jeanette Hemke in het zonnetje omdat zij deze uitdaging heeft opgepakt. Zij was betrokken bij initiatieven die de NVAB in het verleden op dit gebied heeft ondernomen, zoals “De bedrijfsarts in de eerstelijn" en “Sterk naar werk”. Jeanette Hemke werkte een dagdeel per week in een gezondheidscentrum waardoor de huisarts patiënten met arbeidsgerelateerde klachten kon doorverwijzen naar de bedrijfsarts. Mooie projecten, maar wel met een beperkte doorlooptijd en het is niet gelukt om na afloop van de projecten meer structurele financiering voor deze activiteiten te realiseren.

Maar Jeanette Hemke liet zich daar niet door weerhouden. In een zeer lezenswaardig interview in het januarinummer van TBV zegt ze daarover: “na de pilots ben ik op zoek gegaan naar aanvullende financiering, maar die heb ik niet rond kunnen krijgen. Ik werk twee en halve dag als zelfstandige en daar leef ik van. Voor het werk in het gezondheidscentrum het Wantveld in Noordwijk word ik nu niet betaald. Ik doe dit uit idealisme, vanuit de gedachte dat dit werk een werkelijk toegevoegde waarde heeft in het licht van de participatiemaatschappij. Vooral ook in de hoop dat er aandacht blijft bestaan voor deze aanvullende en zinvolle inzet van de bedrijfsarts”. En verderop in het interview staat: “wat ik in deze setting in de eerste lijn doe kan en mag geen vervanging zijn voor de normale werkzaamheden van de bedrijfsarts op het werk. Het is bedoeld voor die mensen die geen toegang hebben tot de reguliere bedrijfsgeneeskundige zorg of daarbij problemen ondervinden”.

De NVAB vindt het belangrijk dat pioniers met idealisme de meerwaarde van ons vak in praktijk brengen en laten zien aan collega’s in de curatieve sector. Dat Jeanette Hemke dat onbezoldigd moest doen is natuurlijk een grof schandaal, maar is wel weer een uiting van haar idealisme.

Over de titel 'bedrijfsarts par excellence'

In 2003 heeft de NVAB besloten bedrijfsartsen in het zonnetje te zetten die in hun dagelijkse praktijk een bijzondere en opmerkelijke bijdrage hebben geleverd op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.