Nieuws

2 maart

De nieuwe Arbowet gaat te veel uit van verzuimaanpak en te weinig van preventie, zegt NVAB-voorzitter Jurriaan Penders in SC.

18 februari

Het proefschrift ‘Spike the PCHA. Overuse injury of the Posterior Circumflex Humeral Artery in elite volleyball’ van AMC arts-onderzoeker Daan van de Pol laat zien dat niet alleen topvolleyballers of andere bovenhandse sporters risico lopen zoals honkbalpitchers of tennissers maar ook ‘gewone werknemers’ zoals monteurs. 

11 februari

De NVAB stuurde begin februari een brief aan de Vaste Kamercommissie SZW met kritische opmerkingen en voorstellen voor vragen aan minister Asscher van SWZ.
5 februari

Er zijn naar schatting 22.000 nieuwe beroepszieken per jaar. Het zou mooi zijn de voorwaarden te verbeteren om dit aantal verder terug te dringen. Samen maken we het verschil.

13 januari

Borgen van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg is een taak van de overheid. Dat stellen KNMG, NVAB en NVVG in hun reactie op de visie van het kabinet op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

24 december

Het wetvoorstel voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is op 23 december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. De wetswijziging betreft de manier waarop de geneeskundige zorg in ondernemingen is vormgegeven en met name de rol en positie van de bedrijfsarts.

8 december

Afbeeldingsresultaat voor beroepsziekten wordcloudHet voorstel om een onafhankelijk instituut op te richten voor de diagnostisering van beroepsziekten verdient nadere uitwerking. De NVAB is graag bereid om hierover mee te denken. 

30 november

Afbeeldingsresultaat voor brief aan tweede kamerOp vrijdag 27 november jl. stuurde minister Asscher, mede namens de minister van VWS, zijn visie op het kwaliteitsbeleid voor goede arbeidsgerelateerde zorg naar de Tweede Kamer. De NVAB vindt dat zijn visie ernstig tekort schiet. Met zijn visie brengt hij de gezondheid voor werkenden in gevaar. 

25 november

Return to Work-interventie voor mensen met kanker bespaart de maatschappij miljoenen per jaar. Een relatief eenvoudige kosteneffectieve interventie is beschikbaar, maar wordt in Nederland door vergoedingsproblemen maar heel weinig aangeboden.

24 november

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG en GAV) hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws