Nieuws

6 oktober

Dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel over het digitaal inzien van het patiëntendossier.

Minister Schippers heeft in interviews (o.a. bij Radio 1) over het wetsvoorstel gemeld dat bedrijfsartsen geen toegang hebben tot het electronisch patiëntendossier en een sanctie krijgen als ze dat wel doen. De NVAB betreurt het dat uit de berichtgeving het beeld naar voren komt dat bedrijfsartsen niet zorgvuldig met medische informatie omgaan en daarom een bijzondere positie krijgen bij deze wet.

26 september

Op de dag dat VWS start met een campagne over depressie lanceert de NVAB de Richtlijn Depressie voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen de aanbevelingen uit de richtlijn toepassen voor optimale zorg voor en begeleiding van werkenden met een depressie.

26 september

Vandaag start het ministerie van VWS een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. De campagne is bedoeld om kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken.

22 september

Op verzoek van Medisch Contact gaf NVAB-voorzitter Jurriaan Penders commentaar op de kabinetsplannen. 

21 september

KNMG en federatiepartners ontwikkelen een visie op arbeidsgerichte medische zorg. Doel is een gemeenschappelijke visie van de artsenfederatie op het verband tussen arbeid en gezondheid en de positie van de arts daarin. 

20 september

Op 19 september gaven NVAB-leden hun mening over de Visie, Missie & Strategie, het Landelijk Opleidingsplan en de KNMG-visie over arbeidsgerichte medische zorg. 

14 september

De Tweede Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Arbowet. Ook werd een amendement aangenomen waardoor wettelijk wordt vastgelegd dat ‘de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid’.

7 september

Met zijn voorstel om de Arbowet aan te passen, wil Asscher de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren.

5 juli

Twee NVAB-richtlijnen waren onderwerp van een webinar voor de VN Medical Staff world wide. De webinar werd verzorgd door Dr P Paul FM Kuijer. 

20 juni

Werk is een van de belangrijkste onderdelen van ons leven. Om dat een carrière lang vol te houden moet je het op een gezonde manier aanpakken.

Pagina's

Abonneren op Nieuws