Voorstel wijziging Arbowet naar Tweede Kamer

24 december 2015

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is op 23 december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarbij is ook het advies van de Raad van State en de reactie van de minister (het ‘nader rapport’) openbaar gemaakt. De wijziging van de Arbowet betreft de manier waarop de geneeskundige zorg in ondernemingen is vormgegeven en met name de rol en positie van de bedrijfsarts.    

De Raad van State acht op onderdelen een dragende motivering of aanpassing van het wijzigingsvoorstel aangewezen. In haar advies benadrukt de Raad het belang van terughoudendheid met het treffen van nieuwe wettelijke maatregelen. In aanvulling op het bestaande wettelijk stelsel behoeven zulke maatregelen volgens de Raad een deugdelijke motivering. Daarnaast adviseert de Raad onder meer om nader toe te lichten op welke wijze het voorstel in de praktijk een verandering zal aanbrengen in de posities van bedrijfsarts en werkgever en om de voorgestelde boete bij het niet melden van beroepsziekten te schrappen.

Lees verder