NVAB: Claimbeoordeling beroepsziekten door apart instituut

08 december 2015

Het voorstel om een onafhankelijk instituut op te richten voor de diagnostisering van beroepsziekten verdient nadere uitwerking. De NVAB is graag bereid om hierover mee te denken. 

Bedrijfsartsen hebben als kerntaak het opsporen, behandelen en voorkómen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Dit is in het belang van de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Bedrijfsartsen signaleren risico’s in werk, maar het is in de praktijk lastig vast te stellen of het werk de belangrijkste oorzaak is van ziekte. De oorzaak kan ook zitten in blootstelling buiten het werk of persoonlijke gevoeligheid.

Naast de medische aspecten voeren werkgevers en werknemers juridische procedures over de erkenning en compensatie van beroepsziekten. Dit betreft een juridische claimbeoordeling waar de bedrijfsarts geen rol in heeft. Volgens de Arbowet dient de werkgever de gezondheid van werkenden te beschermen door goede arbeidsomstandigheden en preventie.

Bij de eventuele schadeclaim over beroepsziekten spelen twee vragen: heeft werk in overwegende mate geleid tot de aandoening en heeft de werkgever zijn zorgplicht voldoende ingevuld. De bedrijfsarts hoort hierin een signalerende functie te houden. Vaak zal nadere medische diagnostiek nodig zijn evenals onderzoek naar de blootstelling op de werkplek. In het kader van de claimbeoordeling zou een extern instituut de juridische weging kunnen doen van deze feiten.

Een ander voordeel kan zijn dat erkenning van de verantwoordelijkheid sneller duidelijk is. Herstel en re-integratie verlopen spoediger als er geen langdurige onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid bij de beroepsziekte. 

Zie ook