Visie NVAB op wijzigingsvoorstel Arbowet

11 februari 2016

Eind december 2015 stuurde minister Asscher van SZW het wijzigingsvoorstel voor de Arbeidsomstandighedenwet aan de Tweede Kamer. Op 10 februari hadden de leden van de Tweede Kamer de mogelijkheid om schriftelijk inbreng te geven en vragen te stellen over het wijzigingsvoorstel. De NVAB heeft daarom begin februari een brief gestuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie SZW met kritische opmerkingen en voorstellen voor vragen aan de minister.

De NVAB vraagt aandacht voor:

  • de term ‘adviseren’ in het wetsvoorstel
  • het melden van beroepsziekten
  • preventie
  • toegang tot de bedrijfsarts
  • dossiervorming
  • second opinion
  • toezicht en controle. 

De NVAB geeft in haar brief aan dat het belangrijk is dat de wetswijziging daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden. 

Meer informatie over het wijzigingsvoorstel vindt u elders op deze website.

Lees meer