NVAB verheugd over SER-advies 'werken met een chronische ziekte'

21 maart 2016

Taken en positie van de bedrijfsarts worden door de SER onderschreven. De bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor informatie over gezondheid in de werkcontext. 

De NVAB is verheugd over het SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte'. De SER heeft geanalyseerd welke interventies nodig zijn om naar vermogen aan het werk te blijven met een chronische ziekte. De meeste speerpunten van de NVAB komen in dit advies ter sprake.

De bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor informatie over gezondheid in relatie tot de werkcontext. Net als bij werkenden zonder een chronische ziekte is het vooral de vraag hoe werkenden met een chronische aandoening naar hun werkvermogen kunnen worden ingezet en hoe zij tot op hogere leeftijd kunnen blijven doorwerken. De taken en de positie van de bedrijfsarts worden door de SER onderschreven. De bedrijfsarts is de medisch professional met kennis van de balans tussen gezondheidsstatus en werkbelasting. Het actief opsporen van obstakels – waar werkenden met een chronische aandoening eerder mee te maken krijgen – behoort tot zijn taak. Daarbij heeft de bedrijfsarts oog voor individuele en contextuele factoren. Deze beide factoren zijn van groot belang voor behoud van het werkvermogen.

De SER benadrukt dat de reguliere zorg meer aandacht zou moeten hebben voor 'werk' en dat de arbocuratieve samenwerking beter kan. De dialoog tussen een werkgever en de werknemer met een chronische aandoening staat daarbij centraal. Het faciliteren van die dialoog is een van de taken van de bedrijfsarts. Immers een goede dialoog maakt snel duidelijk welke aanpassingen er in de werkomgeving nodig zijn voor werkbehoud. Daarnaast is arbeidsgerelateerde zorg zeer belangrijk voor werkbehoud van mensen met een chronische aandoening. Borging van de toegankelijkheid van de bedrijfsarts is daarom essentieel. Het SER-advies benadrukt dit belang. De NVAB is van mening dat arbodiensten hierin moeten voorzien door dit standaard op te nemen in hun contracten met werkgevers.

Verankering van preventie op de werkvloer is een van de kroonjuwelen van de bedrijfsgezondheidszorg. De SER herbevestigt dit in zijn advies: duurzame gezondheidsbevordering draagt bij aan een gezonde leef- en werkstijl en voorkomt belemmeringen als gevolg van een chronische ziekte. In dat kader noemt de SER enkele instrumenten die de NVAB ook graag benadrukt ziet: PMO, RI&E, WAI. Daarnaast reikt de SER een aantal in de praktijk getoetste interventies aan.

Een punt van kritiek is de vrijblijvendheid van dit SER advies. We begrijpen dat de SER een adviesorgaan is, maar gezien het belang van deze kwetsbare groep werkenden, de aanstaande veranderingen op de arbeidsmarkt en onze ervaringen de laatste jaren, zou een meer sturend advies op zijn plaats zijn geweest.

Lees verder