Laat kwaliteit arbeidsgerelateerde zorg niet afhankelijk zijn van commerciële belangen

13 januari 2016

Het borgen van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg is een taak van de overheid. Dat stellen de KNMG, NVAB en NVVG in een reactie op de visie van het kabinet op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid volledig bij het bedrijfsleven neer. Artsenorganisaties vrezen dat de kwaliteit hierdoor afhankelijk wordt van commerciële afwegingen van werkgevers. De artsenorganisaties pleiten daarom voor de instelling  van een fonds waaraan alle betrokken stakeholders een bijdrage leveren.

Eind november 2015 stelde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de financiering van de opleiding tot bedrijfsarts geen taak van de overheid is. Werkgevers zijn volgens de minister zelf verantwoordelijk voor de inrichting van arbeidsgerelateerde zorg, dus ook voor de opleiding van een bedrijfsarts. Datzelfde geldt volgens de minister voor de kennisinfrastructuur binnen het domein arbeid en zorg en het kwaliteitsbeleid voor bedrijfsartsen. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid voor de inrichting en financiering hiervan volledig neer bij het bedrijfsleven.

NVAB, KNMG en NVVG vinden dat deze visie onvoldoende waarborgen biedt voor het bieden van verantwoorde arbeidsgerelateerde zorg. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die werken binnen het domein arbeid en gezondheid zijn geen commerciële dienstverleners, maar sociaal geneeskundigen. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medische) zorg die niet afhankelijk mag zijn van de beschikbare middelen of commerciële afwegingen van een werkgever. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de overheid om de randvoorwaarden op het gebied van opleiding en kwaliteitsbeleid te waarborgen.

Donderdag 14 januari vergadert de Tweede Kamercommissie SZW over dit onderwerp. Samen met de NVAB en de NVVG heeft de KNMG per brief aan de Tweede Kamer gereageerd. In deze brief pleiten de drie artsenorganisaties voor de instelling van een fonds voor de financiering van de opleiding en het kwaliteitsbeleid. Het Kabinet wordt opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van een dergelijk fonds.

Lees verder