Voorkómen is beter: over niet-medische oorzaken van verzuim

14 maart 2016

Afgelopen weekend werd in de media aandacht besteed aan niet-medische oorzaken van verzuim door werknemers. Te denken valt aan zaken in de privésfeer zoals intensieve mantelzorg, financiële problemen of echtscheiding, maar ook aan problemen in de werksfeer zoals pesten, conflicten of hoge werkdruk. Dan kunnen kleine medische klachten al leiden tot overbelasting waardoor men tijdelijk niet in staat is te werken. NVAB-voorzitter Jurriaan Penders heeft in Trouw, RTL4 Nieuws en De Volkskrant aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Overbelasting kan worden voorkomen door in bedrijven oog te hebben voor een open werkrelatie, goed werkgeverschap en goed werknemerschap, en een gezonde werk-privé balans. Het bespreekbaar maken van de achtergronden van disbalans of verzuim en het tijdig nemen van maatregelen om overbelasting te voorkomen, zal bijdragen aan het voorkómen en verlagen van het ziekteverzuim. 

Bij de individuele begeleiding van werknemers houden bedrijfsartsen rekening met niet-medische aspecten. Daarnaast geven zij ook preventieve adviezen op individueel- en op organisatieniveau, dat wil zeggen aan werknemers èn werkgevers. 

Lees verder