Nieuws

18 januari

In 2023 publiceerde de NVAB de herziene richtlijn Werk-privébalans. Vandaag verscheen in het Tijdschrijf voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde een uitgebreid artikel over de aanpak en veranderingen in de richtlijn, zoals de module thuiswerken. Vanwege de beschikbaarheid van nieuw onderzoek en de veranderde manier waarop werk-privébalans wordt gedefinieerd. Het is niet zozeer de interferentie tussen werk en thuis op zichzelf die stress en negatieve gevolgen met zich meebrengt, maar eerder de subjectieve ervaring van deze interferentie.

18 januari

Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met long-COVID is het devies volgens Ernst Jurgens, klinisch Arbeidsgeneeskundige PCS, longarts Merel Hellemons en huisarts / medisch adviseur bij C-support Sara Biere-Rafi.

3 januari

In december 2023 vierde de SER het vijfjarige bestaan van het SER Arboplatform. Bij de jubileumbijeenkomst was de NVAB gevraagd te spreken, naast Stan Kaatee, directeur-generaal Werk van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Steven van Eijck, de voorzitter van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden. Directeur Gijsbert van Lomwel sprak de aanwezigen namens de NVAB toe: “Goed dat het platform nu vijf jaar bestaat. Tegelijkertijd is er in die tijd weinig verbeterd aan de arbeidsomstandigheden van werkenden in Nederland.”

2 januari

Het tijdschrift Arbo vroeg NVAB-voorzitter Boyd Thijssens naar de trends en ontwikkelingen in het werk van de bedrijfsarts voor 2024. Thijssens noemt daarbij het tekort aan bedrijfsartsen en de discussie over de positie: waar staat en gaat de bedrijfsarts voor? Dat gesprek in de beroepsgroep is hard nodig. Kiezen is moeilijk en er zijn veel verschillende meningen, zo blijkt uit de inbreng die leden leveren. Moet er bijvoorbeeld meer aandacht naar preventie, ten koste van verzuimbegeleiding?

18 december

Vorige week publiceerde de NFU een handreiking om de aanbevelingen uit het visiedocument ‘Het opleidingscontinuüm van student tot geneeskundig specialist’ in de praktijk te brengen. De handreiking biedt praktische handvatten, voorbeelden en best practices voor meer helderheid en structuur in het opleidingscontinuüm van student tot geneeskundig specialist. De zorg verandert, de patiënt verandert en dus zal de dokter moeten mee veranderen, en daarmee dus de opleiding tot arts en de opleiding tot de diverse geneeskundig specialisten. De NVAB onderschrijft de visie en de handreiking. 

15 december

Het ministerie van SZW wil de kwaliteit van de toets van de RI&E door de bedrijfsarts verhogen, omdat haar beeld is dat die kwaliteit tekort schiet. Op de ALV lichtte Marcel Wilders, programmaleider certificatie en accreditatie, dat toe en schetste twee oplossingsrichtingen. Namelijk of het stellen van extra eisen aan de bedrijfsarts voordat die een RIE mag toetsen of het schrappen van de toetsbevoegdheid in combinatie met het op een andere manier borgen van de betrokkenheid van de bedrijfsarts bij de RIE.

14 december

Op maandag 27 november lanceerde het Nederlands Kanker Collectief de Nederlandse Kanker Agenda. Daarin staan twintig concrete doelen, waarvan er vijf geprioriteerd zijn. Dankzij de inzet van klinisch arbeidsgeneeskundigen Cobi Oostveen, Marieke Jacobs en Desiree Dona is werk een van de prioriiteiten. Met als doel: In 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht werken.

14 december

Werkt de herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Kanker en Werk in de praktijk? Om dat te testen zoeken we bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die in februari en maart 2024 het concept in de praktijk willen testen. Help jij  mee ervoor te zorgen dat de richtlijn goed aansluit bij onze praktijk?

13 december

Onlangs woonde bedrijfsarts en praktijkopleider Esther Deinum haar eerste bijeenkomst bij van de auditcommissie van de KNMG. NVAB-lid Esther neemt het stokje over van Evelien Storchi, arts Maatschappij + Gezondheid. Lees wat ze doen en waarom.

12 december

Roken en stoppen met roken is een onderbelicht thema in de spreekkamer. Opvallend, want de kans om succesvol te stoppen met roken wordt met zo’n 50% vergroot als een zorgverlener een stoppen-met-rokenadvies geeft. Wat is het geheim van dr. Smit?

Pagina's

Abonneren op Nieuws