Financiële vergoeding werkgeverstesten corona

1 februari 2021

Eerder berichtten we jullie over werkgeverstesten.nl, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit op locatie bij werkgevers en organisaties op te schalen. Het gaat onder andere om organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk is en er door afname van een antigeentest een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd en uitbraken van het coronavirus op de werkvloer kunnen worden beperkt.

Wat kunt u verwachten?
Bedrijfsartsen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen om antigeen(snel)testen af te nemen bij werknemers in opdracht van hun werkgever. Vanaf 1 februari start een campagne om werkgevers bewust te maken van de voordelen van een eigen teststraat. Het kan zijn dat een werkgever u belt voor mogelijke ondersteuning of vragen.

Hoe werkt de financiële regeling?
Het ministerie van VWS biedt bedrijfsartsen en arbodiensten die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Het ministerie heeft dit gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten worden voor het afnemen en analyseren van de testen. De kosten voor het aanschaffen van de testen worden niet vergoed. De totale vergoeding per afgenomen antigeen(snel)test bedraagt €61,06 ex btw.

Arbodiensten en bedrijfsartsen die voor vergoeding in aanmerking willen komen, moeten zich aanmelden bij het ministerie van VWS via Rijksoverheid.nl

Na aanmelding kunnen arbodiensten en bedrijfsartsen maandelijks factureren aan het ministerie van VWS. Op de e-factuur moet in ieder geval het totaal aantal afgenomen tests worden vermeld, evenals het aantal positieve uitslagen.

Daarnaast moet de bedrijfsarts of arbodienst aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden en andere informatie kunt u terugvinden op werkgeverstesten.nl

Download de toolkit
Er is een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen en werkinstructies, zodat u stap voor stap wordt begeleid bij het opzetten van een teststraat. Ook verwijst deze toolkit naar standaard informatie die hulp biedt bij het opzetten van een testfaciliteit, zoals eisen aan de locatie, materialen, personeel, proces en kwaliteit, standaardtekeningen en checklists. De toolkit is hier te downloaden.

Veelgestelde vragen

Naast de toolkit vindt u op werkgeverstesten.nl antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast staat er een telefonische helpdesk ter beschikking om zowel de werkgever als u als arbodienst of bedrijfsarts zo goed mogelijk te faciliteren. De helpdesk is te bereiken op 088-7674076

Links