Nieuws

18 april

Op vrijdag 12 april jl. verzorgden Hans Dam, bedrijfsarts, en Petra van Raalte, POH-GGZ, een webinar over de samenwerking tussen POH’s-GGZ en bedrijfsartsen. Met zo’n 200 deelnemers was de belangstelling groot. 

18 april

Bij de voorjaars-ALV op 4 april jl. stemden ruim 200 leden over het voorstel voor een nieuwe koers voor het vak. Dit voorstel beschrijft waar we naartoe willen met ons vak. Daarvoor doken we de afgelopen maanden als vereniging diep in het 'wat' van de bedrijfsgeneeskunde.

12 april

Wat doet hybride werken met de gezondheid en het welzijn van werknemers? Dit is een belangrijke vraag voor bedrijfsartsen, andere arboprofessionals en werkgevers, nu deze manier van werken in veel organisaties gemeengoed is geworden.

In een recente Kamerbrief Hybride Werken vind je onderzoeksbevindingen van TNO en de Nederlandse Arbeidsinspectie:

5 april

Op donderdag 4 april kwamen ruim 200 leden van de NVAB bijeen om te stemmen over de nieuwe koers voor het vak van bedrijfsarts. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visiedocument, zowel door het bestuur als door de leden. Doel is om te formuleren hoe de bedrijfsarts van morgen eruitziet. Bestuursleden Madelijn de Kleine en Boyd Thijssens vertellen erover. ‘Het belangrijkste punt in deze koers is prioritering.’

4 april

De algemene ledenvergadering benoemde op 4 april jl. Karien van Roessel met een staande ovatie tot erelid van de NVAB voor haar buitengewone verdiensten voor vak en vereniging.

2 april

Op 19 maart publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over hoe we om moeten gaan met fibromyalgie. Dat advies is ook voor bedrijfsartsen relevant. "Verschillende biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol bij het ontstaan en voortduren van de klachten horend bij fibromyalgie", stelt de Gezondheidsraad. Daarom is het van belang dat zorgverleners bij de diagnostiek, bij de begeleiding en bij behandeling rekening houden met al deze factoren.

18 maart

Vanaf deze maand kun je als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in de praktijk de definitieve versie van BAR-instrument en-leidraad, versie 3.0 gebruiken. Deze verbeterde versie is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en de nauwe samenwerking met professionals zoals jij.

12 maart

De overgangstermijn voor de scholing voor bedrijfsartsen die een aios superviseren is verlengd tot 1 januari 2027.

29 februari

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) bracht op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uit over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen. Of, zoals de NOS het beschrijft: Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt.

29 februari

Leefstijl speelt een grote rol in hoe we ons voelen, zowel op persoonlijk vlak als op het werk. Daar wil je als bedrijfsarts bij helpen, maar veranderen of zelfs erover praten kan wel moeilijk zijn. Hoe doe jij dat, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat iemand het alcoholgebruik niet meer helemaal onder controle heeft? Heb je een niet-pluis gevoel of herken je signalen van (beginnende) alcoholproblematiek? Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek ontwikkelde de Gesprekskaart Alcohol om het gesprek op gang te brengen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws