Nieuws

29 februari

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) bracht op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uit over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen. Of, zoals de NOS het beschrijft: Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt.

29 februari

Leefstijl speelt een grote rol in hoe we ons voelen, zowel op persoonlijk vlak als op het werk. Daar wil je als bedrijfsarts bij helpen, maar veranderen of zelfs erover praten kan wel moeilijk zijn. Hoe doe jij dat, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat iemand het alcoholgebruik niet meer helemaal onder controle heeft? Heb je een niet-pluis gevoel of herken je signalen van (beginnende) alcoholproblematiek? Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek ontwikkelde de Gesprekskaart Alcohol om het gesprek op gang te brengen.

27 februari

Amsterdam UMC en een groot aantal partners ontwikkelen een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert dit initiatief met 10,8 miljoen euro. Het valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoogleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC: “In een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken, is DESTRESS hard nodig.

22 februari

De minister van SZW, Karien van Gennip, stelt ruim 14 miljoen euro beschikbaar voor arbeidsgerelateerde zorg. Het geld komt specifiek ten goede aan projecten die kunnen bijdragen aan het vergroten van de opleidingscapaciteit en de toekomstbestendigheid van de arbeidsgerelateerde zorg. ZonMW start daarvoor binnenkort het programma Innovatieve Arbozorg. 

22 februari

Bij de ledenconferentie op 8 februari jl. gingen bedrijfsartsen en bedrijfsartsen in opleiding met elkaar in gesprek over de toekomst van hun vak.  Het tekort aan bedrijfsartsen neemt toe én het vak raakt in de praktijk verwijderd van de oorspronkelijke bedoeling. Daardoor zijn we in de nabije toekomst niet met genoeg om al onze wettelijke taken uit te voeren. Het NVAB-bestuur startte daarom in 2023 het gesprek met alle leden: waar moet het heen met ons vak? De ledenconferentie was de finale voor het ophalen van informatie en zienswijzen uit de beroepsgroep.

16 februari

"Gehorige zwembaden, galmende gymzalen. Op veel werkplekken is er galmende herrie. Dat lawaai kan zorgen voor permanente gehoorschade bij werknemers." Op donderdag 15 februari besteedde KRO-NCRV programma Pointer aandacht aan gehoorschade door lawaai. Bedrijfsarts en praktijkopleider Arnold Schriemer sprak met hen over lawaai op het werk. Een belangrijk, voor veel beroepen, onderbelicht probleem.

16 februari

Het PMO staat niet overal even hoog op de agenda. Hoe zorg je voor energie op dit onderwerp en hoe breng je het verder dan een vinkje zetten? ZorgpleinNoord organiseerde op 6 februari een bijeenkomst over het belang van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Lector Leiderschap en Duurzaam Werken Klaske Veth en NVAB-directeur Gijsbert van Lomwel deelden hun inzichten uit hun onderzoek naar PMO-uitvoering bij twee zorgorganisaties.  Deelnemers variërend van arbo-coördinatoren tot adviseurs gezondheidsmanagement deelden hun kennis en ervaring tijdens deze bijeenkomst  

12 februari

Beroepsverenigingen van bedrijfsartsen over de hele wereld verenigen zich in 'the International Occupational Medicine Society Collaborative' (IOMSC). Deze organisatie, waarvan de NVAB een van de mede-oprichters is, maakt zich met internationale samenwerking hard voor bedrijfsgezondheidszorg voor alle werkenden op mondiaal niveau.

25 januari

In het visitatietraject maak je gebruik van de e-portfolio-applicatie ScorionX. De ontwikkelaar, Parantion, gaat zichzelf nu ook als organisatie Scorion noemen. Daarom kiezen ze voor aanpassingen in het uiterlijk van ScorionX. 

25 januari

Het huidige Landelijk Opleidingsplan (verder: LOP) besteedt geen of te weinig aandacht aan enkele onderwerpen die voor de bedrijfsarts in de toekomst aan bod zouden moeten komen in de opleiding. Denk aan werken met taakdelegatie, samenwerking met de andere kerndeskundigen én de curatieve sector en meer aandacht voor leefstijl en preventie. Daarom startte de NVAB in september 2023 met een actualisatie van het LOP en het Toetsboek. Het is geen volledige herziening. In dit project ligt de focus op het actualiseren en herschrijven van het opleidingsplan.

Pagina's

Abonneren op Nieuws