Nieuws

12 december

Eind november was het webinar ‘Aan de slag met werk-privébalans’. Met dit webinar leerden de vier kerndeskundigen, bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige, de multidisciplinaire richtlijn Werk-privébalans in praktijk te brengen. Deze richtlijn is door de vier verenigingen herzien en eerder dit jaar gepubliceerd.

Bekijk de opname van de presentaties in het webinar, vimeo.nl

4 december

De Poolse Marius verloor zijn baan na een ongeluk op het werk dat hij niet gemeld had. Werken gaat niet meer. En huisvesting heeft hij niet meer. Zondag 3 december besteedde het KRO-NCRV programma Pointer op tv en radio aandacht aan de zorg voor arbeidsmigranten. NVAB-voorzitter Boyd Thijssens sprak met presentator Niels Heithuis op NPO Radio 1: “We weten helaas van dit soort schrijnende gevallen waarin werk, huisvesting en toegang tot zorg aan elkaar gekoppeld zijn. En dat daar op een vervelende manier mee omgegaan wordt.

1 december

Op maandag 27 november lanceerde het Nederlands Kanker Collectief de Nederlandse Kanker Agenda. Meer dan 100 organisaties stelden samen twintig concrete doelen op. De aandacht gaat eerst uit naar 5 prioriteiten, waaronder werk en kanker. Het doel voor werk is: In 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht werken. Gelukkig, want de NVAB wil dat iedereen die getroffen wordt door kanker kan rekenen op optimale zorg om volwaardig maatschappelijk te kunnen blijven participeren.

28 november

Het KCVG, de NVAB en de NVVG zijn na verkennende gesprekken gekomen tot een concrete samenwerking in netwerkconstructie, met als doel om in de nabije toekomst met elkaar op het domein van Arbeid & Gezondheid gecoördineerd kennis te ontwikkelen en te delen. Hiervoor is tijdelijk een stuurgroep geformeerd, die komend jaar met input uit de achterban dit gemeenschappelijk doel gaat uitwerken. 

9 november

De andere dokter, een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen, publiceert een serie interviews met deze artsen. Ze vertellen over hun keuze en de voordelen van hun vak. Deze keer aan het woord: Ralph Hackmann, bedrijfsarts en opleider bij de NSPOH.

6 november

Op donderdag 2 november  is aan minister Karien van Gennip de handreiking De overgang en werk overhandigd. Met deze handreiking wil de Stichting van de Arbeid het taboe doorbreken om dit onderwerp op de werkvloer te bespreken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen voor een inclusieve en gezonde werkomgeving.

Download de handreiking De overgang en werk, arboportaal.nl

3 november

Tijdens de Algemene najaarsledenvergadering op 2 november werd gestemd over de samenstelling van het NVAB-bestuur. Erik Sprong heeft aangegeven zijn zittingstermijn te willen verlengen, terwijl Madelijn de Kleine toetreedt als nieuw bestuurslid.

2 november

Donderdag 2 november, op de NajaarsALV van 2023, kende de NVAB de titel ‘bedrijfsarts par excellence’ toe aan Sophia Franklin. De titel ‘bedrijfsarts par excellence’ kan op voordracht van collega’s worden toegekend aan een lid dat zich onderscheidt in wetenschap en beroepsuitoefening en voor de bevordering van de professionele belangen van professionals in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

31 oktober

rijksoverheid.nl - Het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een een fundamentele verbetering nodig in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Arbovisie 2040, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

23 oktober

Bijna 17% van de werkende bevolking in Nederland drinkt riskant. Dat betekent dat zij zo veel of zo vaak drinken dat zij daardoor problemen ervaren. Zij kunnen bijvoorbeeld verplichtingen niet nakomen, hebben spijt van het drinken of krijgen het advies om minder te drinken. Dit blijkt uit onderzoek onder werkende Nederlanders van 18-67 jaar, waarvan het Trimbos instituut onlangs de cijfers publiceerde.

Pagina's

Abonneren op Nieuws