Nieuws

17 juni

Woensdag 16 juni was voorzitter Gertjan Beens te gast bij Radio 1. Aanleiding waren de opmerkingen die Wopke Hoekstra in een Zoom-vergadering met honderden CDA-leden maakte over de gezondheidstoestand van Pieter Omtzigt. Mag een leidinggevende naar details vragen over het ziekteverloop van een werknemer met andere collega's?

16 juni

Van 21 tot en met 25 juni is het voor de 7e keer de Week van de RI&E, georganiseerd door het Steunpunt RI&E. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt, ook kleine bedrijven, om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. 

15 juni

PERSBERICHT 

Rookvrij worden in de praktijk 
Podcast: Koninklijke Peijnenburg BV over de route naar rookvrij 

14 juni

Ongeveer 10% van de mensen die COVID-19 doormaken, houdt langdurig last van klachten. Voor de begeleiding bij dit nieuwe ziektebeeld, Long-COVID of ‘post acute sequelae of SARS-CoV2 infectie’ (PASC), is begeleiding op maat belangrijk. PASC wordt steeds verder onderzocht en er wordt steeds meer duidelijk. De NVAB verzamelt nieuwe kennis over PASC en verwerkt deze in de dynamische leidraad 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19'

12 juni

Voorzitter Gertjan Beens sprak met Trouw over de terugkeer van werkenden naar kantoortuinen, wanneer het advies thuis te werken verdwijnt. Beens: “Kantoortuinen, en zeker die waar veel visuele prikkels (veel bewegende mensen, weinig afschotten) en geluidsprikkels (gepraat, gelach, rinkelende telefoons) zijn zorgen voor ruis in je zintuigen en geest”, zegt hij.

8 juni

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid, professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in Nederland. Preventie is het uitgangspunt. Artsen M&G  signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

7 juni

De KNMG/RGS zoekt een voorzitter voor de RGS va 8 tot 12 uur per week. Kernwoorden zijn: Inspirerend, toegankelijk, strategisch en initiatiefrijk, geregistreerd specialist met brede bestuurlijke ervaring.

Een uitgebreide profielschets en meer informatie vind je op: www.knmg.nl/vacatures.

4 juni

"Niemand mag ziek worden door werk en niemand die wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan." Na de opening door Peter Coffeng, voorzitter van de organiserende commissie CNN, bracht voorzitter Gertjan Beens deze missie van de NVAB in herinnering. Bekijk een impressie van de BG-dag op 27 mei 2021.

1 juni

Op vrijdag 28 mei 2021 hield prof. dr. Evelien Brouwers haar oratie ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt’ aan Tilburg University. In haar oratie stelt Brouwers dat er enorm potentieel is voor verbetering op dit terrein, maar dat we daarvoor wel op een andere manier naar gezondheid, ziekte, en duurzame inzetbaarheid moeten kijken. Wat is nodig om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van ‘psychisch onwelbevinden’?

31 mei

“Natúúrlijk moet je roken meenemen in verzuimgesprekken.” Voor NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens ligt dat volkomen voor de hand. “Re-integratie is strikt genomen niet effectief als je leefstijl niet meepakt.”

Pagina's

Abonneren op Nieuws