Nieuws

25 mei

Het IOMSC* verenigt beroepsverenigingen van bedrijfsartsen over de hele wereld om de werkomstandigheden voor iedere werkende te verbeteren. Dit samenwerkingsverband draagt daar vooral aan bij door kennis te delen van ons vakgebied. Zo zijn er wetenschappelijke ‘surveys’ door IOMSC in samenwerking met universiteiten, webinars over uiteenlopende onderwerpen. 

18 mei

Uit een analyse door de WHO en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) blijkt dat in 2016 745.000 mensen overleden door een hart- en vaatziekten, waarvan 347.000 door ischemische hartziekten, door 55 uur of meer per week te werken. Dit is een stijging van 29% ten opzichten van de situatie in 2000.

18 mei

Samen met het Trimbos instituut, V&VN en het Amsterdam UMC ontwikkelde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde een wetenschappelijk onderbouwde leidraad “Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers”.

10 mei

De meeste mensen herstellen snel en goed van COVID-19. Een belangrijk deel houdt echter maandenlang klachten en beperkingen. Schattingen lopen op dit moment uiteen van 10 tot maar liefst 35% na 8-12 weken. Met de nieuwe, dynamische leidraad ‘Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19’ biedt de NVAB bedrijfsartsen de actueel beschikbare wetenschappelijke onderbouwing op dit nog onbekende terrein, zodat werkenden het advies krijgen dat ze nodig hebben bij het herstel van COVID-19.

26 april

Op woensdag 28 april is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De dag is in het leven geroepen door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit jaar is het thema 'Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems'.

21 april

Steeds meer werkgevers breiden hun duurzame inzetbaarheidsbeleid uit met stoppen-met-roken-trainingen en een volledig rookvrij bedrijfsterrein. Afvalverwerker AVR behoort tot de voorlopers. “Werkgevers die aarzelen over een proactief rookbeleid zijn ouderwets”, zegt Robert Hageman, operations manager Energy from Waste bij AVR. Met het programma van zijn werkgever stopte hij na dik vijfentwintig jaar met roken.

10 april

Lage rugpijn kan leiden tot onnodige uitval, met name wanneer niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Werken volgens richtlijnen vermindert het verzuim en komt het welbevinden van mensen ten goede. De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze richtlijn te werken, draag je bij aan het beperken van het verzuim én arbeidsongeschiktheid door lage rugklachten met en zonder uitstraling. 

2 april

Tijdens de voorjaars ALV op 1 april 2021 stelden twee kandidaat-bestuursleden zich aan de ledenvergadering voor. Na een toelichting en vragen in de chat, stemt de vergadering in met de benoeming van beide kandidaten. Hieronder lees je meer over de nieuwe bestuursleden: Boyd Thijssens en Jan Willem Peeters.

4 maart

Alle rookruimtes in gebouwen waar mensen werken of komen voor zorg, cultuur, sport onderwijs en publieke diensten moeten uiterlijk vanaf 2022 sluiten. In de podcast ‘Rookvrij! werkt beter’ verkent de NVAB samen met bedrijfsartsen, deskundigen en werkgevers de kansen en obstakels op weg naar rookvrij werken.

25 februari

Bij een OV-bedrijf was het de stagiaire, bij een grote koekfabriek was het een OR-lid, bij een grote retailer was het de directeur zelf. Welke functie je ook hebt, iedereen kan een start maken met het rookvrij maken van de organisatie. “Zeker de bedrijfsarts kan voor een vliegende start zorgen”, zegt Reina de Kinderen, gepromoveerd gezondheidseconoom en beleidsadviseur bij de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij). 

Pagina's

Abonneren op Nieuws