2021/1: Kennisnieuwsbrief - COVID-19 - 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals

7 mei 2021

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op veelgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan optimale kennisdeling.

Twaalf vragen, twaalf antwoorden

In deze zevende kennisnieuwsbrief COVID-19 vind je antwoord op deze vragen:

1. Hoe ziet de nieuwe regeling voor frequent en preventief testen van werknemers eruit? 
2. Wat zijn aandachtspunten bij grootschalig testen van personen zonder klachten?
3. Waar vind ik goede informatie over de actuele quarantaineregels?
4. Hoe kunnen werkgevers eraan bijdragen dat werknemers de coronaregels goed blijven naleven?
5. Hoe ga je op de werkvloer om met mensen die maanden tot een jaar na hun besmetting nog klachten hebben?
6. Hoe ga je om met mensen op de werkvloer die hooikoorts-klachten hebben?
7. Zijn er nog nieuwe inzichten over zwangeren en COVID-19?  
8. Wat is er bekend over zwangerschap en vaccinatie tegen Covid-19?
9. Moet je beschermende maatregelen nemen voor mensen die corona hebben doorgemaakt? Zij worden zelf wellicht niet ziek, maar kunnen anderen besmetten?
10. Wat is de preventieve rol van werkgevers in de zorg bij vaccinatie van medewerkers? 
11. Wat zijn de bevoegdheden voor registratie van vaccinaties in de relatie werkgeverwerknemer? 
12. Kan iemand die gevaccineerd is anderen besmetten? 
 
 
Zie hier de eerdere edities van de kennisnieuwsbrief
 
Inschrijven voor deze kennisnieuwsbrief kan op kiza.beroepsziekten.nl. Contentselectie en overleg over oplossingsrichtingen zijn in handen van de samenwerkende beroeps- en brancheverenigingen. Uiteraard mag je de beschikbare informatie in alle gevallen vrijuit delen.