Nieuws

6 mei

Laat je stem horen via de vragenlijst van TNO

Het Netwerk gezond en veilig werk heeft als doel om informatie, kennis en instrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van gezond en veilig werken. Dat doen we o.a. door bijeenkomsten, webinars, podcasts en goede praktijken. Die delen we delen onder andere via onze nieuwsbrief en LinkedIn.

25 april

In oktober 2023 kondigden we aan dat de accreditatieregeling voor de overige deskundigheidsbevordering voor de sociale geneeskunde per 1 januari 2025 wijzigt. Hieronder lees je meer over de inhoud en achtergrond van de nieuwe beleidsregels.

18 april

Op vrijdag 12 april jl. verzorgden Hans Dam, bedrijfsarts, en Petra van Raalte, POH-GGZ, een webinar over de samenwerking tussen POH’s-GGZ en bedrijfsartsen. Met zo’n 200 deelnemers was de belangstelling groot. 

18 april

Bij de voorjaars-ALV op 4 april jl. stemden ruim 200 leden over het voorstel voor een nieuwe koers voor het vak. Dit voorstel beschrijft waar we naartoe willen met ons vak. Daarvoor doken we de afgelopen maanden als vereniging diep in het 'wat' van de bedrijfsgeneeskunde.

12 april

Wat doet hybride werken met de gezondheid en het welzijn van werknemers? Dit is een belangrijke vraag voor bedrijfsartsen, andere arboprofessionals en werkgevers, nu deze manier van werken in veel organisaties gemeengoed is geworden.

In een recente Kamerbrief Hybride Werken vind je onderzoeksbevindingen van TNO en de Nederlandse Arbeidsinspectie:

5 april

Op donderdag 4 april kwamen ruim 200 leden van de NVAB bijeen om te stemmen over de nieuwe koers voor het vak van bedrijfsarts. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een visiedocument, zowel door het bestuur als door de leden. Doel is om te formuleren hoe de bedrijfsarts van morgen eruitziet. Bestuursleden Madelijn de Kleine en Boyd Thijssens vertellen erover. ‘Het belangrijkste punt in deze koers is prioritering.’

4 april

De algemene ledenvergadering benoemde op 4 april jl. Karien van Roessel met een staande ovatie tot erelid van de NVAB voor haar buitengewone verdiensten voor vak en vereniging.

2 april

Op 19 maart publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over hoe we om moeten gaan met fibromyalgie. Dat advies is ook voor bedrijfsartsen relevant. "Verschillende biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol bij het ontstaan en voortduren van de klachten horend bij fibromyalgie", stelt de Gezondheidsraad. Daarom is het van belang dat zorgverleners bij de diagnostiek, bij de begeleiding en bij behandeling rekening houden met al deze factoren.

18 maart

Vanaf deze maand kun je als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in de praktijk de definitieve versie van BAR-instrument en-leidraad, versie 3.0 gebruiken. Deze verbeterde versie is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en de nauwe samenwerking met professionals zoals jij.

12 maart

De overgangstermijn voor de scholing voor bedrijfsartsen die een aios superviseren is verlengd tot 1 januari 2027.

Pagina's

Abonneren op Nieuws