Nieuws

24 november

In de Tabakswet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Voor werkenden die bij iemand aan huis werken, zoals in de thuiszorg, is de werkplek echter lang niet altijd rookvrij. Hier strijden twee rechten met elkaar om voorrang: het recht van de werkende op een gezonde – en dus rookvrije - werkplek en het recht van de cliënt op vrijheid in diens persoonlijke levenssfeer. Het is onbekend hoeveel werkenden hoe vaak en hoe lang aan rook worden blootgesteld. Dit maakt het ingewikkeld én laag op de agenda van de werkgever.

24 november

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor uitval van een werknemer. Aan de hand van deze drie signalen kunnen werkgevers inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat die zich ziekmeldt. 

23 november

Afgelopen vrijdag, 19 november 2021, hield Cecile Boot haar oratie als hoogleraar Maatschappelijke Participatie en Gezondheid. Zij hield een bevlogen pleidooi voor een gezonde werkomgeving waar de kracht van de werkende centraal staat in plaats van diens kwetsbaarheid. Met de oratie van Cecile verwelkomt Nederland dit najaar drie nieuwe hoogleraren op het gebied van arbeid en gezondheid. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.

22 november

De NVAB vindt het onwenselijk als werkgevers de COVID-19 vaccinatiestatus van medewerkers gaan vastleggen. Het is, gelet op de grote inbreuk die het zou maken op de persoonlijke levenssfeer, niet proportioneel omdat gevaccineerde zorgmedewerkers toch nog besmettelijk kunnen zijn, zodat er ook beschermende maatregelen moeten worden getroffen.

22 november

Juiste Zorg op de Juiste Plaats is een gevleugeld begrip in de zorg. Het gaat om het idee dat je de zorg levert daar waar die het beste past: doeltreffend en doelmatig. Dat geldt ook voor stoppen met roken-zorg. Is iemand gemotiveerd om te stoppen en rookt hij of zij weinig? Dan volstaat een advies over zelfhulpmiddelen of e-health. Er is geen vergoeding uit de Zorgverzekeringswet. Wanneer iemand complexe verslavingsproblematiek heeft en coaching niet hielp, is meer en gespecialiseerde zorg nodig.

16 november

KNMG - Na aandringen van de Tweede Kamer, laat minister De Jonge in een Kamerbrief weten aan de slag te gaan met het 'Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen'. De vaste commissie VWS in de Tweede Kamer heeft bij de minister aangedrongen op een snelle uitvoering. Dit is goed nieuws voor langdurig zieke artsen die willen herregistreren in het BIG-register.

16 november

Begin november berichtten wij over de resultaten van een gezamenlijke enquête onder NVAB-leden over de samenwerking met de Inspectie SZW. Naar aanleiding daarvan publiceert dagblad Trouw vandaag een artikel. Gertjan Beens stond de journaliste daarover te woord. Hij geeft onder andere aan dat er meer oorzaken zijn dan onbekendheid waardoor er weinig meldingen binnenkomen bij de Inspectie: “In veel contracten tussen arbodiensten en bedrijven is geen aandacht voor preventie.

15 november

Donderdag 11 november jl. was het 50-jarig jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Op deze dag riep de NVvA de NVAB en de NVVG, uit als winnaars van Arbeidsdeskunde Award 2021. Het thema was interdisciplinaire samenwerking. Het afgelopen jaar zetten Gijsbert van Lomwel, directeur van de NVAB en Rob Kok, voorzitter van de NVVG zich in bijzondere mate in, vooral voor het project om samen met de arbeidsdeskundigen richtlijnen te ontwikkelen. Dat project is inmiddels door ZonMW gehonoreerd.

15 november

Van 15 november tot en met 19 november 2021 coördineert OVAL de jaarlijkse Week van de Werkstress. Dit jaar opnieuw grotendeels digitaal rond het thema ‘Mentaal sterk!’. De NVAB draagt als kennispartner aan deze themaweek bij om werkstress tegen te gaan.

15 november

Marlo van den Kieboom: "Een werknemer met een langdurige of chronische ziekte komt bij een medisch specialist, de bedrijfsarts én hij heeft gesprekken met zijn werkgever. Het is dan belangrijk dat die werknemer tools heeft om zijn eigen regie te kunnen pakken en samen te kunnen beslissen. Er zijn namelijk besluiten in behandelingen die best veel effect kunnen hebben op iemands werk, toekomst en participatie."

Pagina's

Abonneren op Nieuws