Nieuws

16 september

Bij de persconferentie van dinsdag 14 september maakte Hugo de Jonge bekend te gaan onderzoeken hoe werkgevers in de zorg de vaccinatiestatus van werknemers kunnen gaan registreren. Ook werd gezegd dat werkgevers nu al mogen vragen naar de vaccinatiestatus. De NVAB vindt dat geen goede zaak.

1 september

Om de communicatie tussen de beroepsgroepen bij re-integratie te verbeteren, ontwikkelde Amsterdam UMC de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld, die een aantal kernbegrippen scherp definieert. Onderdeel van de leidraad is het nieuwe BAR-instrument. De eerste versie is nu gereed.

26 augustus

UWV, NVVG en vakvereniging Novag stelden samen een nieuw professioneel statuut op voor verzekeringsartsen die voor UWV werken. Dit Professioneel Statuut Verzekeringsarts UWV waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en onpartijdige positie van verzekeringsartsen bij sociaal medische beoordelingen. Het vorige statuut dateerde nog uit 1999 en is nu volledig geactualiseerd en herzien.

18 augustus

Zoals beloofd op de BG-dag in mei, experimenteert de NVAB met inloopspreekuren voor leden. Ongeveer veertien bedrijfsartsen en aiossen bezochten het inloopspreekuur van 10 augustus jl. over het profileren van het vak bedrijfsgeneeskunde. Er waren nieuwe gezichten en enkele van de bedrijfsartsen die het spreekuur in juli al bijwoonden. In dit bericht lees je wat we toen bespraken.

19 juli

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Door de nieuwe regeling kunnen geneeskundig specialisten en profielartsen in aanmerking komen voor een vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. Het gaat om een korting van 3 uur per maand over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.  

7 juli

Het ministerie van VWS laat, in het kader van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG, onderzoek uitvoeren naar het bevorderen van de lerende werking van het tuchtrecht. Dat komt op het juiste moment: ook een peiling onder het KNMG Artsenpanel laat zien dat dit beter kan.

7 juli

De vereniging ELMA beheert een collectie antieke medische boeken. Om deze geschiedenis met meer geïnteresseerden te kunnen delen, wil ELMA verbreden tot een multidisciplinaire vereniging. In september is hiervoor een oprichtingsvergadering.

6 juli

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

29 juni

Meer focus op preventie, structureel aandacht voor de factor arbeid in reguliere zorg en verbetering van de naleving van wet- en regelgeving. Dit zijn drie van de zeven hoofdlijnen die het ministerie van SZW beschrijft in de hoofdlijnennota Arbovisie 2040

17 juni

Het jaar 2020 gaat bij iedereen de boeken in als het coronajaar. Het heeft onze beroepsgroep voor nieuwe uitdagingen gesteld, onder meer door het vele thuiswerken, veilig op locatie werken en onvoorspelbaar herstelbeloop na COVID-19. In het NVAB-jaarverslag 2020 lees je wat allemaal nog meer is gerealiseerd en opgestart in 2020.

Pagina's

Abonneren op Nieuws