IOMSC bestaat 10 jaar

24 mei 2023

In april vierde het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC) het tienjarig bestaan. Sinds de oprichting in 2013, mede door de NVAB, groeide dit internationale samenwerkingsverband voor wetenschappelijke beroepsverenigingen op het gebied van arbeid en gezondheid van 17 naar 50 lid-verenigingen uit 44 landen. Daarmee vertegenwoordigt het IOMSC wereldwijd meer dan 30.000 beroepsbeoefenaars in de bedrijfsgeneeskunde. De viering stond onder leiding van covoorzitters dr. Ronald Loeppke, voormalig president van ACOEM, en dr. Richard Heron, voormalig president van de Society of Medicine (SOM) en spreker bij de BG-dagen op 11 mei jl..

Lid wereldwijd netwerk WHO

Tijdens de bijeenkomst werd aangekondigd dat IOMSC officieel erkend is als nieuw lid van het wereldwijde netwerk van WHO Collaborating Centres voor bedrijfsgeneeskunde. Bovendien bevestigde de Charity Commission voor Engeland en Wales de IOMSC als erkende liefdadigheidsinstelling. Dit is internationaal gezien een belangrijke stap omdat fondsenwerving makkelijker wordt om gemeenschappelijke doelen en prioriteiten van de lid-verenigingen en faculteiten te  realiseren.

Voor meer informatie over IOMSC, bezoek www.iomsc.net.

Zie ook