Toolbox onderweg voor meer en betere coschappen

25 mei 2023

Elke bedrijfsarts een coassistent!

Te ambitieus? Misschien. Maar de NVAB-toolbox ‘Coassistenten begeleiden’ voor bedrijfsartsen en aiossen gaat het voor veel bedrijfsartsen veel makkelijker maken om een coassistent te begeleiden. Initiatiefnemer Jeroen Croes: “Met deze toolbox kan elke bedrijfsarts en aios een coassistent een kwalitatief goede kennismaking met ons vak bezorgen.” En dat is hard nodig, want op dit moment bieden we lang niet genoeg coschapplekken voor de 1.500 coassistenten die elk jaar naar ons domein kunnen. Bij de BG-dagen testten bedrijfsartsen tijdens een workshop een eerste prototype van de toolbox.

Bied meer studenten een coschap arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

Jeroen Croes - credits Amsterdam UCMOpleider en bedrijfsarts Jeroen Croes zet zich naast zijn werk als bedrijfsarts en opleider in voor meer en betere coschapplekken binnen de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde met de werkgroep '1.500 co-plekken Arbeid & Gezondheid per jaar' (1). Met een NVAB-ledenpeiling en extra ledenbijeenkomst om koers te bepalen, besloot de werkgroep tot het ontwikkelen van een toolbox. Croes: “Leden gaven aan vooral hinder te ondervinden van tijdgebrek en administratieve last. Met praktische voorbeelden en concrete handvatten kunnen we die knelpunten voor een groot deel wegnemen. Daarom vind je in de toolbox voorbeeld weekroosters. Ook moedigen we begeleiders aan coassistenten meer zelf te laten doen. In de kliniek doen ze dat ook en dat is natuurlijk veel leerzamer dan alleen meekijken.”

Wat kun je van de toolbox verwachten?

NVAB-toolbox ‘Coassistenten begeleiden’

Enthousiast licht Croes toe: “De basis bestaat uit zes voorbeeldweekroosters voor een coschap. Afhankelijk van de duur van het coschap kan er inhoudelijk steeds meer diepgang plaatsvinden. Daarnaast is het modulair; de voorbeeldactiviteiten staan in principe op zichzelf en kunnen worden uit- en omgewisseld. Je kunt zo per week voor jouw eigen praktijk relevante activiteiten kiezen. Voorbeelden zijn ‘spreekuren doen’, ‘werkplekonderzoek’ of ‘meekijken andere arbo-discipline’. Zo kun je altijd een passend  programma samenstellen van twee of, drie tot zes weken voor het coschap. En je kunt een coassistent zelf begeleiden of dat samen met collega’s doen, bijvoorbeeld als je zzp’er bent.” Belangrijk is, benadrukt hij, dat de roosters geen afvinklijst zijn: “Je hoeft niet alles te doen wat in het voorbeeldprogramma staat, ze dienen ter inspiratie om het makkelijker te maken een eigen programma te maken.”

Voor de activiteiten zelf vind je ‘tools’. Deze geven een duidelijke beschrijving van de activiteit, specifieke leerdoelen voor de coassistent, wat er voor nodig is en hoeveel tijd de coassistent eraan kan besteden. En natuurlijk vind je in de toolbox de algemene leerdoelen voor het coschap.

Schot in de roos

Op 11 mei verzorgden Jeroen Croes, collega-bedrijfsarts Rosalie Bouma en aios bedrijfsgeneeskunde Linda van Megen van de werkgroep een workshop tijdens de BG-dagen. Hier testten deelnemende bedrijfsartsen via de MijnNVAB-app een prototype van de toolbox.

workshop Toolbox coschappen - BGdagen 2023Een schot in de roos, bleek uit de reacties en een deelnemersbeoordeling van gemiddeld een 8,8:

”Heel professioneel en bruikbaar voor de praktijk.”

“Deze tool is compact en compleet. Het geeft de beroepssituatie reëel weer en is relevant voor de praktijk.”

“De tools in de toolbox zijn mooi stapsgewijs opgebouwd.”

 

Na de zomer volgende versie

Behalve lovende kritieken was er ook feedback om de toolbox nog beter te maken. De projectgroep gaat nu met de feedback aan de slag. Naar verwachting komt de volgende versie van de online toolbox na de zomer voor alle NVAB-leden beschikbaar.

 

Meer weten? Lees hieronder ‘Hoe het begon’ en bekijk de eerdere berichten over dit onderwerp. Heb je vragen of suggesties aan de projectgroep? Stuur dan een e-mail naar de NVAB.

 

Hoe het begon: zichtbaarheid bedrijfsgeneeskunde vergroten

In 2021 stak opleider Jeroen Croes zijn hand op bij een algemene ledenvergadering van de NVAB. Hij signaleerde dat de bedrijfsgeneeskunde bijna onzichtbaar is. Landelijk doen ongeveer 3.000 coassistenten per jaar het coschap Sociale Geneeskunde: 1.500 voor het domein Maatschappij en Gezondheid en 1.500 voor Arbeid en Gezondheid. Het aantal coassistenten dat ons coschap krijgt, is veel lager omdat we onvoldoende coschapplekken hebben. Daarom namen Jeroen Croes en Boyd Thijssens (toen vice-voorzitter) het initiatief tot de werkgroep '1.500 co-plekken Arbeid & Gezondheid per jaar'. In februari 2022 volgde een extra ledenbijeenkomst ‘Aan de slag voor meer én betere coschappen, wat is jouw advies?’. Resultaten van de leden-enquête uit het najaar 2021 werden tijdens deze bijeenkomst gedeeld en de aanwezigen verkenden mogelijke oplossingen voor de knelpunten rond de coschappen. De projectgroep kon met de resultaten aan de slag en ontwikkelde vervolgens een coschap-toolbox. In mei 2023 beleefde de toolbox een eerste toets bij de BG-dagen.

Zie ook

 


(1) NVAB-werkgroep leden: Jeroen Croes (bedrijfsarts), Rosalie Bouma (bedrijfsarts), Linda van Megen (AIOS arbeids- en bedrijfsgeneeskunde), Bernard Schepers (bedrijfsarts), Romy Voncken (bedrijfsarts), Steven Swart (AIOS arbeids- en bedrijfsgeneeskunde) en Marc Soethout (arts M & G)