Week van de RI&E 2023

12 juni 2023

Week van de RI&E 2023Van 12 tot en met 16 juni is het de week van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze week is bedoeld om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. De RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel in dienst. Ondernemers lopen het risico een boete te krijgen als zij dit niet op orde hebben. Maar dat is niet de enige reden om een RI&E te hebben. Een RI&E hoort gewoon bij goed ondernemerschap. En vormt de basis voor een veilige en gezonde omgeving voor medewerkers. Toch hebben nog lang niet alle ondernemingen een RI&E.

Maak klantorganisaties attent op Kickstart RI&E

Om de stap naar een RI&E makkelijker te maken, kunnen ondernemers gratis meedoen aan de Kickstart RI&E. Door middel van 3 korte, praktische uitlegvideo’s en 3 to do’s helpt het steunpunt RI&E bij het maken van een goede start met de RI&E. Je kunt klanten verwijzen naar www.weekvanderie.nl voor de video's over wat een RI&E precies is en hoe te beginnen.

Zie ook

 

De Week van de RI&E is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.