De NVAB in gesprek met Octas

25 mei 2023

Op 21 april jl. sprak de NVAB met de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Deze commissie heeft als opdracht om met adviezen voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel te komen, met focus op de wet Poortwachter, de WIA en de Participatiewet. Onze belangrijkste boodschap was: Te veel aandacht gaat nu naar verzuim, je kunt dit probleem niet los zien van de Arbowet. Handhaving schiet bij de Arbowet tekort en is bij verzuimbegeleiding doorgeschoten. Wat je aandacht geeft, groeit. Zet daarom in op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en verzuim. En zorg voor een werkklimaat waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.  

Opbrengsten van het gesprek

Het belang van de Arbowet én de relevantie daarvan voor het vraagstuk van Octas is bij de commissie bij monde van de secretaris goed over het voetlicht gekomen. Ook legden NVAB-voorzitter Boyd Thijssens en directeur Gijsbert van Lomwel uit wat de rol van de bedrijfsarts in het huidige stelsel is en waar hij tegenaan loopt. Van het belang van overleg met andere professionals tot de gevolgen van het risico op een loonsanctie en de complexiteit van het geheel die het voor re-integrerende werkenden lastig maakt. De commissie heeft veel oog voor het perspectief van de burger, geholpen door de ervaringsdeskundige als commissielid.

Vervolg

Het advies van de commissie moet op 1 april 2024 af zijn. Na de zomer dit jaar verwachten we een tussenrapportage met eerste schetsen. We volgen de vorderingen van Octas op de voet!

Zie ook

NVAB aan tafel bij Octas