Bedrijfsarts Par Excellence 2021-2022: Truus van Amerongen

05 november 2021

Donderdag 4 november, op de NajaarsALV van 2021, kende de NVAB de titel ‘bedrijfsarts par excellence’* toe aan Truus van Amerongen. Zij begon haar loopbaan als verzekeringsarts begin jaren ’80. In 1994 startte ze als bedrijfsarts bij een grote landelijke arbodienst, waar zij nu nog steeds werkt. Haar loopbaan kenmerkt zich door een constante drive om altijd naar kwaliteit en ontwikkeling te streven.

Truus van Amerongen Bedrijfsarts Par Excellence 2021-2022Bekijk de video-opname van de benoeming  (vimeo.com)

Of lees de toelichting onder de afbeelding:

 

 

 

 

 

 

Met haar bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling, opleiding en onderwijs verdiende ze haar sporen binnen de eigen werkorganisatie, maar ook de NVAB plukt hier al vele jaren de vruchten van. Haar betrokkenheid bij opleiding en onderwijs kon ze volledig etaleren bij de totstandkoming van het Landelijk Opleidingsplan en de implementatie daarvan. Sinds de start van de NVAB-werkgroep implementatie LOP begin 2017 is zij actief lid. Zij is een verbindende schakel tussen de noodzakelijke vernieuwingen van het vak en de weerbarstige praktijk van de beroepsuitoefening. Sinds het instellen van de NVAB-commissie Opleiding en Onderwijs is ze ook daarvan lid en nam altijd actief deel. Daarbij weet ze de belangen van een goede vakuitoefening van bedrijfsartsen en de belangen van een grote arbodienst als haar werkgever in balans te houden. Collega’s roemen haar om haar vermogen onafhankelijk te denken en tegelijkertijd in verbinding te blijven.

Mensen die nauw met haar samenwerken beschrijven haar als een echt mensenmens: ze leeft oprecht mee met het wel en wee van de ander, met een bosje bloemen, een kaartje en een telefoontje. Ze is zelfkritisch en leerbaar. Altijd erop gericht hoe iets wel lukt. Deze combinatie van zaak- en mensgerichtheid maken haar tot een prettige collega om mee samen te werken en een uitstekende bedrijfsarts.

Om al deze redenen roept het NVAB-bestuur Truus van Amerongen met groot genoegen uit tot bedrijfsarts par excellence 2021/2022.

Over de titel 'bedrijfsarts par excellence'

Eens in de twee jaar kunnen bedrijfsartsen collega’s voordragen voor de titel ‘bedrijfsarts par excellence’. Soms ontvangt de NVAB verschillende voordrachten, soms geen. De prijs wordt alleen toegekend wanneer een bedrijfsarts een bijzondere en opmerkelijke bijdrage heeft geleverd op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Truus volgt Karien van Roessel en Inge Speller op, die in 2019 deze eer te beurt viel.

 

* Toekenning van deze titel gebeurt op basis van voordracht vanuit de beroepsgroep.