Intentieverklaring doorontwikkeling BAR

26 oktober 2021
NVAB NVVG NVvA UWV
OVAL Kwaliteit op Maat

Samen werken aan doorontwikkeling BAR, samen werken aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie

Als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zetten we ons in voor de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werkenden. Liefst preventief. Als mensen toch uitvallen, streven we naar succesvolle re-integratie. In het proces van verzuim en re-integratie is de bedrijfsarts, na uiteraard werkgever en werknemer zelf, als eerste aan zet. Deze beschrijft, vanuit diens brede verantwoordelijkheid voor adequate sociaal-medische begeleiding, of en in hoeverre er medische beperkingen zijn om te werken. De focus ligt op een goede probleemanalyse, het wegnemen van belemmeringen en benutten van mogelijkheden voor re-integratie in de context van het eigen werk. Als de re-integratie stagneert of zelfs dreigt uit te monden in (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, is ook de expertise van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen nodig.

Bij de re-integratie hanteren we als beroepsgroepen soms andere begrippen of gebruiken we begrippen anders. Bij iedereen is er daarom behoefte aan een instrument dat de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie eenduidig vastlegt. Hiervoor wordt de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) ontwikkeld. De eerste release van dit wetenschappelijk onderbouwde instrument, de ‘BAR 1.0’, is in mei 2021 opgeleverd. 

Belangrijke eerste stap

Wij zien ‘BAR 1.0’ als een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal met een eenduidig begrippenkader. We zijn ervan overtuigd dat de BAR na volledige ontwikkeling kan bijdragen aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. Vanuit die overtuiging:

  • Werken we samen aan eenduidige communicatie over de BAR. We ontwikkelen en onderhouden samen o.a. een reeks Frequently Asked Questions (FAQ’s) over het instrument en de verdere ontwikkeling hiervan;
  • Zetten we mensen en middelen in voor het vervolgonderzoek naar de BAR dat in 2022 start;
  • Roepen we leden en professionals op om actief mee te werken aan pilots, trainingen en intervisie.

Constructief en kritisch

BAR 1.0 is een instrument in ontwikkeling. Het is nog niet ‘af’. Bij de doorontwikkeling van het instrument kijken wij constructief en kritisch naar zaken als:

  • De mate waarin het instrument het denken in mogelijkheden bevordert en het adviseren in oplossingen stimuleert;
  • De manier waarop de bedrijfsarts belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden kan specificeren en detailleren en de ruimte die er is voor professionele adviezen over voorwaarden voor werkhervatting;
  • Hoe de multifactoriële benadering van het ICF-model in het instrument is verwerkt;
  •  De bruikbaarheid van het instrument tijdens het gehele re-integratietraject;
  • De begrijpelijkheid en bruikbaarheid van het instrument voor andere belanghebbenden, zoals werkgevers, werknemers en iedereen die professioneel bij re-integratie betrokken is.

Namens NVAB

Gertjan Beens

 

Namens NVvA

Bert van Swam
 

Namens NVVG

Rob Kok
 

Namens UWV

Ronald Broeders
 

Namens OVAL

Petra van de Goorbergh

Namens Kwaliteit op Maat
Rolf de Vries

Download de intentieverklaring

Zie ook

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie