Leden gezocht voor de Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE)

7 oktober 2021

De Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE) zoekt enthousiaste NVAB-leden die geïnteresseerd zijn in de ethische afwegingen bij de beroepsuitoefening. Ben je bedrijfsarts of bedrijfsarts in opleiding en wil je meewerken aan het behouden en verbeteren van een ethisch en praktisch verantwoord kader voor de bedrijfsartsenpraktijk, meld je dan aan!

Over de CBE

De CBE ondersteunt collega’s bij het maken van ethische afwegingen bij de uitoefening van het vak. Hierbij kun je denken aan:

  • Het vergroten van kennis over ethiek, reflecteren en morele oordeelsvorming; • Het stimuleren van ethisch reflecteren in opleiding en nascholing;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het NVAB-bestuur over implementatie en borging van het moreel fundament in het professioneel handelen en de rol die de vereniging daarin kan innemen;
  • Individuele leden bijstaan bij vragen met betrekking tot een moreel verantwoorde en correcte beroepsuitoefening;
  • Tijdens de BG-dagen verzorgt de commissie een praktijkgerichte workshop. 

Daarnaast stelt de CBE inhoudelijke stukken op en voorziet ze het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Meer informatie en documenten vind je op de CBE-pagina (na inloggen).

De commissieleden zetten zich vrijwillig en op persoonlijke titel in. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling van de beroepsgroep. Gezien de huidige samenstelling van de commissie gaat de voorkeur op dit moment uit naar aiossen bedrijfsgeneeskunde en praktiserende bedrijfsartsen.

Wat biedt de CBE?

  • Inhoudelijke verdieping m.b.t. ethiek, reflectie en morele oordeelsvorming;
  • Eén jaarlijkse scholingsdag voor CBE-leden waarin een relevant thema wordt uitgediept;
  • Een reiskostenvergoeding en ODB-punten voor het bijwonen van bijeenkomsten.

Wat verwachten we van je als CBE-lid?

  • CBE-vergaderingen bijwonen (4-6 keer per jaar);
  • Actief bijdragen aan vergaderingen of daaruit voortvloeiende acties.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 1 november een mail naar Salmara Akihary, secretaris CBE. Je krijgt dan op korte termijn verder bericht.

Zie ook