Bedrijfsartsen mogen minder bescheiden en meer vindbaar zijn - Frederieke Schaafsma

08 december 2021

Via TBV-online, het dit jaar gelanceerde online platform voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, pleit bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde NVAB Frederieke Schaafsma voor een betere vindbaarheid van bedrijfsartsen op Zorgdomein: ‘Preventie is ook onze taak en communicatie is daarbij belangrijk.’

Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het Coronel Instituut voor Arbeid en GezondheidProf.dr. Frederieke Schaafsma bekleedt sinds juli 2020 een bijzondere leerstoel, mogelijk gemaakt door de NVAB. ‘De vereniging wil hiermee een bijdrage leveren om de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde meer te academiseren,’ vertelt ze. ‘Mijn oratie en onderzoekswerk richten zich veelal op preventie, ik hoop bedrijfsartsen te kunnen uitnodigen om daar meer tijd en aandacht aan te besteden.’ Dat is moeilijk, zegt ze, omdat bedrijfsartsen over het algemeen weinig tijd overhouden hiervoor, doordat zij veel tijd kwijt zijn aan verzuimbegeleiding. Dit komt door de marktwerking in de arbozorg.

 

 

Werkgevers, de betalende partij, willen vooral verzuim hebben opgelost. ‘Maar in mijn optiek is dat dweilen met de kraan open. Voor ongeveer een kwart van de mensen die uitvallen is werk de reden. Daar kunnen we als bedrijfsartsen iets bijdragen, voor de langere termijn.’ Mensen gaan nu vaak bij klachten naar de huisarts. Die kan vragen naar hoe het op iemands werk gaat. Schaafsma: ‘Als blijkt dat iemands klachten met het werk te maken hebben, zou het goed zijn als de huisarts – als de patiënt toestemming geeft – contact op zou kunnen nemen met de bedrijfsarts.’ Andersom kan dit ook zin hebben. ‘Als bedrijfsarts signaleer je ook dingen die bijvoorbeeld de huisarts verder moet onderzoeken.'

Zorgdomein

Deze communicatie zou volgens Schaafsma goed kunnen via het platform Zorgdomein. Alleen zijn daar nog weinig bedrijfsartsen te vinden. ‘In de curatieve sector wordt er al veel gebruik van gemaakt. Huisartsen en medisch specialisten vinden elkaar daar gemakkelijk,’ zegt ze. ‘Het zou goed zijn als meer bedrijfsartsen zich aanmelden, zodat ook meer bekend wordt dat die op het platform zitten.’

Lees het volledige artikel op tbv-online.nl

Zie ook