E-learning Lage sociaaleconomische positie: dubbel belast?!

21 december 2021

e-learning Lage sociaaleconomische positie: dubbel belast?!Op dit moment rookt in Nederland nog ongeveer 20% van de volwassenen. Maar rokers zijn niet gelijk verdeeld over alle groepen in de samenleving. Bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) rookt nog steeds 1 op de 3 mensen. Bovendien werken ze vaker dan gemiddeld in beroepen waar blootstelling aan stof of gevaarlijke stoffen een serieus probleem is. Deze stapeling van risico’s, de dubbele belasting, speelt een rol in de aanhoudende sociaal economische gezondheidsverschillen. De e-learning 'Lage sociaaleconomische positie: dubbel belast?!' moet helpen om deze dubbele belasting bij zorgverleners onder de aandacht te brengen en leert je wat je als zorgverlener kunt doen om het probleem aan te pakken.

De e-learning is ontwikkeld door het NVAB-project Rookvrije Organisatie, met medewerking van:

  • Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen;
  • Trimbos-instituut;
  • Long Alliantie Nederland.

Je kunt de geaccrediteerde e-learning van 1,5 uur gratis volgen via bsl.nl. Daarvoor krijg je 2 accreditatiepunten.

Direct naar de e-learning via de webshop van bsl.nl *

Waarom is dit belangrijk?

Van de patiënten met een chronische luchtwegaandoening, astma of copd, vind je bij een op de zeven patiënten de oorzaak in het werk. Bij copd wordt al snel de relatie met roken gelegd. Maar in veel gevallen speelt het werk ook een rol. Mensen in een lage sociaal economische positie (lage SEP) zijn vaak aan beide factoren, roken en via de luchtwegen belastende werkomstandigheden, blootgesteld. Denk aan de bouwvakker die zonder adembescherming een leiding in de muur freest en vervolgens in de pauze een sigaret opsteekt. De stapeling van deze, maar ook andere risico’s vertaalt zich in forse gezondheidsverschillen. In Nederland leven mensen met een lage opleiding gemiddeld 7 jaar korter en hebben zelfs 18 minder goed ervaren gezonde levensjaren dan mensen met een hoge opleiding.

Dat is een mooi streven, maar van de mannen met een lage SEP rookt nog ruim 50%. Roken is voor hen nog de norm. Net zoals het minder nauw nemen van risico’s in het werk. Door bedrijven te stimuleren rookvrij te worden en stoppen-met-rokenhulp aan te bieden, kunnen we tabaksgebruik helpen verminderen. En het is belangrijk de rokers te helpen bij het vermijden van blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen dan sigarettenrook.

Leerdoelen e-learning

Hoe bereik je de groep waar roken nog normaal is, waar de leef- en werkomgeving stoppen met roken niet stimuleert en waar beperkte gezondheidsvaardigheden vaker voorkomen? Deze stapeling van vraagstukken vraagt om een speciale aanpak. In deze e-learning wordt de aanpak uitgebreid behandeld. Het unieke aan deze module is de specifieke focus op de problematiek van mensen in een lage sociaal economische positie.

Na het afronden van deze e-learning heb je:

  • inzicht in de doelgroep, hun rookgedrag en gezondheidskenmerken;
  • inzicht in de werk- en leefomstandigheden en de gezondheidsrisico’s van het werk;
  • kennis van begrijpelijk communiceren met mensen met een lage SEP over stoppen met roken;
  • de beschikking over methoden voor het beïnvloeden en veranderen van gezondheidsgedrag: het 3-stapsmodel en de participatieve aanpak.

Voor wie?

De e-learning is gemaakt voor voor bedrijfsartsen en huisartsen, met hun praktijkondersteuners (poh/praktijkverpleegkundigen pob/arboverpleegkundigen).

Accreditatie

Het maken van deze module duurt ongeveer 1,5 uur. Je krijgt hiervoor 2 accreditatiepunten. Accreditatie is verleend door AbSg, V&V (register arboverpleegkunde), NVvPO, ABC1 en

NVPOB.

Direct deze e-learning bestellen via de webshop van bsl.nl (gratis)

*Lukt het bestellen van de e-learning niet goed? Stuur ons dan een e-mail zodat we dat kunnen doorgeven aan de uitgever!

Project Rookvrije Organisatie

Nationaal Preventieakkoord

Roken is slecht voor de gezondheid, het leidt tot hoge zorgconsumptie en is funest voor duurzame inzetbaarheid. Een op de vier zware rokers haalt het pensioen niet. Daarom is tabaksontmoediging het speerpunt in het Nationaal Preventie Akkoord (NPA). Door dit aan te pakken, kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. De NVAB ondersteunt samen met meer dan 70 andere partijen het Nationaal Preventieakkoord. Een van de doelen van het NPA is dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen rookt. 

Zie ook