Dit is de BAR in 23 vragen en antwoorden

16 december 2021

In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gepresenteerd. Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het te gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies? Wie gaat het gebruiken? Wat kun je er als bedrijfsarts mee? En wat is de status van dit nieuwe instrument? Het antwoord op deze en andere veel gestelde vragen vind je in de FAQ’s.

Onderzoek start in februari

In februari 2022 start een onderzoekconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences met subsidie uit het ZonMw programma verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces met de doorontwikkeling van het instrument. Vanaf dat moment kunnen gebruikers in een onderzoekssetting via een nog in te richten website feedback delen met de onderzoekers. Via deze site doen de onderzoekers later in het onderzoekstraject ook oproepen voor deelname aan bijvoorbeeld focusgroepen.

De FAQ’s worden gedurende de onderzoeksperiode geactualiseerd en uitgebreid.

Download de BAR FAQ's - december 2021

Zie ook