NVAB publiceert Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier

03 december 2021

Veranderingen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en niet onbelangrijk in de wetgeving, in het bijzonder de invoering van de AVG, maakten het nodig het KNMG-advies ‘Inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundig dossier (2009)’ te herzien.

Het doel van de Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier (NVAB, 2021) is bedrijfsartsen handvatten te bieden voor de inrichting van een bedrijfsgeneeskundig dossier, bij het bepalen welke informatie er wel of juist niet in hoort en voor verschillende overdrachtssituaties. Het document is niet los te zien van de Leidraad privacy (herziening NVAB, OVAL 2019). Die is wat betreft privacy leidend.

De commissie wet- en regelgeving (CWR) heeft de leidraad opgesteld. Op de ALV van 4 november jl. hebben de leden ingestemd met het stuk.

Downloads

Lees meer