Long covid als beroepsziekte - tbv-online.nl

12 november 2022

Onlangs verscheen op tbv-online.nl een artikel over Long covid als beroepsziekte. Het virus SARS-CoV-2 kan de ziekte covid-19 veroorzaken. Zo'n 90 procent van de zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart-juni 2020) covid-19 kregen, zegt na één jaar nog steeds klachten te hebben. Dit blijkt uit een FNV-enquête onder ruim 3600 medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dit artikel beschrijft wanneer sprake kan zijn van long covid, wanneer het een beroepsziekte is en de rol van de bedrijfsarts: 

Wanneer een bedrijfsarts een medewerker zie met langer dan 12 weken bestaande covidgerelateerde klachten, dan heeft de bedrijfsarts vier taken.

  1. de bedrijfsarts registreert dat er sprake is van long covid in het medisch dossier van de medewerker.
  2. de bedrijfsarts zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de huidige stand van de wetenschap wat betreft de behandeling van long covid.
  3. 3. de bedrijfsarts begeleidt de medewerker in de herstart en opbouw in het werkproces.
  4. de bedrijfsarts maakt een afweging of er sprake is van een beroepsziekte.

Wanneer dit het geval is, meldt de bedrijfsarts dit (anoniem) bij het NCvB. Het NCvB registreert beroepsziekten anoniem voor preventieve beleidsdoeleinden. In Nederland is geen compensatiesysteem voor beroepsziekten, in tegenstelling tot andere landen.

Lees in het volledige artikel wanneer long covid een beroepsziekte kan zijn - tbv-online.nl

Zie ook