Tweede versie BAR online (BAR-project)

21 december 2022

bar-project.nl - Het onderzoek naar doorontwikkeling van het BAR-instrument en leidraad is bijna een jaar onderweg. Een jaar waarin veel werk is verzet en onderzoekers met veel betrokkenen – professionals, werknemers, werkgevers, beroepsverenigingen (NVAB, NVvA, NVVG), UWV en Kwaliteit op Maat – hebben gesproken. Hun feedback is verwerkt in de nieuwe versie. Het resultaat hiervan is nu beschikbaar: BAR 2.0: de tweede versie van het BAR-instrument en de leidraad.

De belangrijkste veranderingen:

  • ‘Beperkingen’ is vervangen door ‘aandachtsgebieden’ waarin een voorwaarde voor re-integratie kan worden aangegeven
  • De rubriek ‘werkfactoren’ is naar boven verplaatst. Dit stimuleert gebruikers te denken in de mogelijkheden van werknemers in plaats van in beperkingen.
  • De redenen voor het invullen van het BAR-instrument zijn verwijderd; het is aan te bevelen dat de bedrijfsarts het instrument invult bij afstemming met andere professional. Het is aan de bedrijfsarts om in te schatten wanneer dit wenselijk is.
  • Vanuit de wens van de werknemer tot meer regie in het re-integratieproces is er in het instrument nu meer ruimte voor de visie van de werknemer.
  • Een visualisatie laat zien in welke fase van het Poortwachter-proces de re-integratie zich bevindt
  • De onderdelen ‘advies’ en ‘overleg’ zijn toegevoegd om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.

In de FAQ’s vind je veel antwoorden, waaronder over de status van het document en de belangrijkste wijzigingen.

BAR-instrument en leidraad in ontwikkeling

Iedereen kan deze vernieuwde  versie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad lezen en het interactieve formulier bekijken. Het huidige instrument is nog steeds in ontwikkeling.  Ook de digitalisering van het instrument vraagt nog aandacht. Het onderzoekstraject voor doorontwikkeling en onderbouwing loopt tot februari 2026.

Bedrijfsartsen kunnen het instrument nu al gebruiken om belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden mee te beschrijven. Bij voorkeur samen met een of meer arbeidsdeskundigen, zodat het instrument wordt ingezet zoals het bedoeld is: om de samenwerking tussen beroepsgroepen te bevorderen. In de leidraad vind je een invulinstructie. Feedback op het instrument en de leidraad horen wij graag. Via het feedbackformulier op de website komt deze direct bij de onderzoekers terecht.

Meewerken aan onafhankelijke evaluatie van het BAR-instrument en de leidraad?

In januari 2023 start het panelonderzoek ‘Onafhankelijke evaluatie BAR-instrument en leidraad’ van het UMCG. Doel hiervan is om het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad in de praktijk te monitoren en te evalueren. Deelnemers aan het panel krijgen 4 keer per jaar een korte vragenlijst over hun ervaringen met het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad. Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die willen deelnemen aan dit panelonderzoek kunnen zich hier aanmelden.

Meer informatie over het panelonderzoek
 

Praktijkonderzoek in 2023

In 2023 zal gestart worden met een praktijkonderzoek (haalbaarheidsstudie). Ook daarvoor zoeken de onderzoekers bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Begin 2023 volgt nadere informatie over dit onderzoek en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Lees dit bericht op www.bar-project.nl

Zie ook