Onnodig risico op vroeggeboorte door werkomstandigheden

07 december 2022

Dr. Monique van Beukering, bedrijfsartsMinder dan 20% van de werkgevers heeft aandacht voor werkomstandigheden van hun zwangere medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van bedrijfsarts Monique van Beukering. Op dinsdag 6 december promoveerde Van Beukering op haar proefschrift 'Healthy work in pregnancy'. In Nederland werkt 9 van de 10 zwangere vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap. De helft van hen verricht arbeid die niet altijd veilig is. Ze werken vooral in zorg en welzijn, gevolgd door pedagogische en dienstverlenende beroepen. 

Ongeveer zeven op de honderd zwangere vrouwen in Nederland bevallen te vroeg, vóór 37 weken zwangerschap. Uit onderzoek van Van Beukering blijkt dat het risico op vroeggeboorte stijgt bij gezonde zwangere vrouwen die tijdens hun werk regelmatig 3 uur of langer staan, 5 tot 10 kilo of meer tillen of ander lichamelijk inspannend werk doen. Tien op de honderd van deze groep vrouwen krijgt te maken met een vroeggeboorte. Datzelfde risico hebben zwangeren die meer dan 40 uur per week werken.

Kwetsbaarheid werkende zwangeren

Healthy work in pregnancyUit het proefschrift: "In Nederland werkt 82% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, in loondienst of als zelfstandige. Hoewel vergeleken bij andere landen in Nederland veel vrouwen in deeltijd werken, is ‘werk’ een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van Nederlandse zwangeren: 9 van de 10 zwangere vrouwen werken tijdens hun eerste zwangerschap, gemiddeld 30 uur per week. Ze werken het meest in functies in zorg en welzijn, gevolgd door pedagogische en dienstverlenende beroepen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft de afgelopen jaren in verschillende campagnes aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van werkende zwangeren op de arbeidsmarkt. Meer dan 40% van de werkende vrouwen met een kind heeft te maken gehad met discriminatie vanwege zwangerschap of recent moederschap, ook wat betreft hun arbeidsomstandigheden."

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  1. De invloed van lichamelijke belasting en onregelmatige of lange werktijden op vroeggeboorte.
  2. Er zijn richtlijnen, maar volgen we die ook?’
  3. Een app door de onderzoeksgroep ontwikkelde app zodat zwangeren zelf kunnen kijken hoe ze veilig kunnen werken en hoe ze hun werk kunnen aanpassen.

Download het proefschrift, dare.uva.nl

Preventief naar de bedrijfsarts

Naast aanbevelingen voor verder onderzoek doet dr. Van Beukering praktische aanbevelingen. Onder meer aan de werkende zwangeren zelf, om vroegtijdig de bedrijfsarts te vragen hoe ze hun werk veilig kunnen blijven doen tot aan het zwangerschapsverlof. En aan de bedrijfsgezondheidszorg om bedrijven en organisaties actief te motiveren een ‘zwangerschapsbeleid’ in te voeren, gebruikmakend van de richtlijnen van de SER en de NVAB.

Zie ook