Kamerbrief over hybride werken

12 april 2024

Wat doet hybride werken met de gezondheid en het welzijn van werknemers? Dit is een belangrijke vraag voor bedrijfsartsen, andere arboprofessionals en werkgevers, nu deze manier van werken in veel organisaties gemeengoed is geworden.

In een recente Kamerbrief Hybride Werken vind je onderzoeksbevindingen van TNO en de Nederlandse Arbeidsinspectie:

De toename van thuiswerk na corona heeft niet geleid tot grotere gezondheidsrisico’s. Het verzuimpercentage van thuiswerkers is zelfs licht afgenomen. Thuiswerkers ervaren zelf ook weinig fysieke en mentale klachten specifiek door het thuiswerken. De meesten ervaren wel veel voordelen, zoals flexibiliteit, minder afleiding en minder reistijd.

Thuiswerkers ervaren niet meer werkdruk en bij duidelijke werktijdafspraken zelfs minder. Ook maken ze niet meer overuren en rapporteren ze niet of nauwelijks gevoelens van isolatie. Actief bedrijfsbeleid om isolatiegevoelens tegen te gaan heeft een aantoonbaar positief effect.

Kanttekeningen zijn: Leidinggevenden die het moeilijk vinden om leiding te geven op afstand lopen wel een verhoogd risico op het ervaren van werkdruk.

En het beweeg- en zitgedrag en het aantal uren beeldschermtijd blijven aandachtspunten. Het aantal werknemers dat minimaal 6 uur per dag beeldschermwerk doet is toegenomen van 45% naar 54%. Het aantal uren dat werknemers gemiddeld per dag zitten nam toe van 4,9 naar 5,3 uur per dag. Thuiswerkers zaten meer dan locatiewerkers.

Lees de volledige Kamerbrief via rijksoverheid.nl

Richtlijn Werk-privébalans

In de Kamerbrief wordt ook genoemd dat de NVAB op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de richtlijn over werk-privébalans uitbreidde met een module over thuiswerken.

Naar de richtlijn