Voorjaarsalv 2024: nieuwe koers, nieuw bestuurslid en nieuw erelid!

18 april 2024

Bij de voorjaars-ALV op 4 april jl. stemden ruim 200 leden over het voorstel voor een nieuwe koers voor het vak. Dit voorstel beschrijft waar we naartoe willen met ons vak. Daarvoor doken we de afgelopen maanden als vereniging diep in het 'wat' van de bedrijfsgeneeskunde.

NVAB voorjaars-ALV 2024

Met alle opgehaalde inbreng uit de praktijk, ontwikkelde het bestuur dit voorstel. Daarmee hebben we helder wat we meenemen aan tafel met al onze belangrijke partners en stakeholders. 
Aanwezigen vroegen om verduidelijking en bespraken hun bedenkingen. Met enkele adviezen en suggesties voor de formulering, stemde de algemene ledenvergadering van de NVAB in met dit voorstel.

De feedback van de leden neemt het bestuur ter harte. Bij de BG-dagen op 30 mei wil het bestuur een verder uitgewerkte koers presenteren. Ook publiceren we dan een document dat voor extern gebruik geschikt is. Hóe we de nieuwe koers naar de praktijk brengen, is de uitwerkingsvraag waarmee de vereniging aan de slag gaat na de BG-dagen.

Lees ook het dubbelinterview met voorzitter Boyd Thijssens en vice-voorzitter Madelijn de Kleine op tbv-online.nl

Bekijk de koers op MijnNVAB (eerst inloggen)

Jaarrekening 2023 akkoord

Penningmeester Roos Groenveld licht de jaarrekening 2023 toe. De ALV verleende het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid in 2023, met de complimenten van de financiële adviescommissie.

Karien van Roessel erelid NVAB

De algemene ledenvergadering benoemde op 4 april jl. Karien van Roessel met een staande ovatie tot erelid van de NVAB voor haar buitengewone diensten voor vak en vereniging. 

Lees meer

Robert Schoenaker nieuw bestuurslid NVAB

Robert SchoenakerDe afgelopen maanden maakte Robert Schoenaker, aios bedrijfsgeneeskunde, kennis met het werk als NVAB-bestuurslid. Bij de ALV op 4 april stelde hij zich officieel kandidaat. Bij zijn introductietoespraak vertelde hij wat een mooie tijd het is om aan te haken: “We zijn volop in gesprek over ons beroep met die unieke plek in de maatschappij. En er komt een nieuwe generatie dokters die niet meer alleen naar het ziekenhuis kijkt. Dat biedt een mooie kans om deze nieuwe groep artsen aan ons vak te vinden. Dat is belangrijk voor de capaciteit. Maar óók om met samen te werken aan de kern van het vak en vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de toepassing van data en AI in de bedrijfsgeneeskundige praktijk.”  

Bekijk het volledige NVAB-bestuur

De notulen van de ALV volgen via het ledenportaal MijnNVAB.