Wil jij een verschil maken? Word lid van ons bestuur!

22 mei 2024

Na zes jaar legt Iris Homeijer, NVAB-secretaris én portefeuillehouder Herregistratie, haar bestuurswerk neer. Het bestuur besloot om twee vacatures binnen het NVAB-bestuur open te stellen. Daarom zijn we op zoek naar:

  1. een nieuwe secretaris én
  2. een portefeuillehouder herregistratie

Ben jij bedrijfsarts of aios bedrijfsgeneeskunde en zie jij stevige bestuurservaring ook graag terug op jouw C.V.? Lees dan wat je als bestuurslid doet en waarom dat zo belangrijk is!

Als NVAB-bestuurslid maak je deel uit van een team van negen - door de algemene ledenvergadering - gekozen leden, elk met een specifieke portefeuille. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beleid van onze wetenschappelijke beroepsvereniging, het op de kaart zetten van het vak binnen en buiten de zorg en voor het verzamelen van input vanuit onze leden.

We streven naar een gedegen wetenschappelijke basis voor ons vakgebied. We zijn trots op ons specialisme en werken aan een stevige profilering en positionering van de beroepsgroep. Onze meerjarenvisie en strategie vormen de basis voor onze activiteiten. Daar komt nu de nieuwe koers voor de bedrijfsgeneeskunde bij, die we op 30 mei aanstaande bij de BG-dagen presenteren.

Als bestuurslid draag je sterk bij aan de profilering en positionering van onze beroepsgroep. Je bent medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en actualiseren van het verenigingsbeleid en voor het goed functioneren van de vereniging en haar onderdelen. Als secretaris maak je deel uit van het bestuur van de Stichting NVAB, die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor ons Kwaliteitsbureau.

Wat neem je mee

  • Je bent trots op je vak en kunt onze koers, kernwaarden en visie enthousiast uitdragen.
  • Je hebt ervaring in het onderhouden van contacten met stakeholders en bij voorkeur een relevant netwerk in de bedrijfsgezondheidszorg.
  • Je bent betrokken bij commissies, werkgroepen en kringen binnen de NVAB.
  • Je hebt interesse in en ervaring met het thema herregistratie.

Wat ga je doen

We verwachten dat je aanwezig bent bij de algemene bestuursvergaderingen, 10-12 keer per jaar op donderdagmiddag, de twee BG-dagen, bij de Algemene Ledenvergadering, 2 keer per jaar en 2 keer per jaar bij de Extra ledenbijeenkomsten. Daarnaast organiseren we drie keer per jaar een retraite inclusief bestuursvergadering voor verdieping op een vakinhoudelijk onderwerp of een bestuursthema plaatsvindt. Ook is er bij de retraites ruimte voor een leuke activiteit.

Daarnaast zijn er uitvoerende werkzaamheden en bijeenkomsten waar bestuursleden geacht worden aanwezig te zijn, in het bijzonder ten aanzien van de eigen portefeuille. 

Voor de secretaris
Als secretaris neem je ook deel aan de online vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, tussen de reguliere bestuursvergaderingen door (10-12 x per jaar, 1 uur).

Taakbelasting
De taakbelasting, inclusief divers mail en telefooncontact, is bij benadering zes tot acht uur per week, waarvan zo’n vier uur tijdens reguliere kantooruren. Er wordt geen vacatie / vergoeding geboden.

We bieden

  • Een interessante positie waarin je een extra bijdrage levert aan de gezondheid van werkend Nederland.
  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op strategische beleidsontwikkelingen.
  • Collegiale en stimulerende verhoudingen binnen het bestuur en met medewerkers van Kwaliteitsbureau NVAB.
  • Vergoeding van noodzakelijke kosten, waaronder reiskosten en eventuele extra kosten voor kinderopvang.

Interesse?

Wil jij samen met ons de identiteit van de bedrijfsarts onder veranderende omstandigheden vormgeven? Stuur dan je naam, telefoonnummer en beschikbaarheid via e-mail naar Boyd Thijssens, voorzitter NVAB. Een van onze bestuursleden neemt dan contact met je op.

Doe mee en help ons de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg vorm te geven! We vertellen je graag meer!