Kamerbrief Voortgang arbeidsgerelateerde zorg

22 mei 2024

Wat loopt er allemaal aan initiatieven voor de arbeidsgerelateerde zorg? Minister Karien van Gennip informeerde de Tweede Kamer hierover in een kamerbrief in maart. Bij veel initiatieven is de NVAB nauw betrokken. In de kamerbrief vertelt de minister onder meer over de opvolging van de adviezen van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde: “De rol van de bedrijfsarts is belangrijk in een goed functionerend stelsel van arbeidsgerelateerde zorg. De adviezen van de Kwaliteitstafel gaven handvatten hoe het oplopende tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken. De sector blijkt niet in staat om het tekort zelfstandig op te lossen. Dit vormt een steeds urgenter probleem voor zowel werkgevers, die geen bedrijfsarts kunnen vinden, als werknemers, die lang moeten wachten voordat ze bij een bedrijfsarts terecht kunnen.” Dit vormde de aanleiding voor het noodfonds dat door ZonMw nu verder wordt uitgewerkt als programma Innovatieve Arbozorg.

Lange termijn

Ook vertelt Van Gennip over de inspanningen van het ministerie samen met het veld om structurele oplossingen voor het bedrijfsartsentekort te verkennen: “Uit de meest recente raming van het Capaciteitsorgaan6 blijkt namelijk dat de komende tien jaar het tekort aan bedrijfsartsen niet zal kunnen worden ingelopen. Zodoende denk ik samen met werkgevers, werknemers en de beroepsgroepen na over hoe de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst goed kan werken, ondanks het tekort aan bedrijfsartsen. Dit zal vorm krijgen in de uitwerking van de Arbovisie 2040. Ik zoek structurele oplossingen op het gebied van preventie en in verbetering van de samenwerking, zowel binnen de arbeidsgerelateerde zorg als met de reguliere zorg. Daarbij betrek ik het aangekondigde vervolgadvies van de SER over de inrichting en financiering van de bedrijfsgezondheidszorg en arbocuratieve samenwerking. Dit advies verwacht ik rond de zomer 2024.” Bij een rondetafelconferentie heeft de NVAB hiervoor ook input gegeven. 

Koers voor de bedrijfsgeneeskunde

Als beroepsgroep zitten we natuurlijk niet stil. Dat onze huidige manier van werken niet houdbaar is met het groeiend aantal werkenden en dalend aantal bedrijfsartsen, dwingt tot keuzes. Dit bepaalt de urgentie om een nu nieuwe koers voor het vak te volgen. Daarmee startten we in 2023 bij de BG-dagen. Volgende week bij de BG-dagen op 30 en 31 mei presenteren we deze nieuwe koers waarmee de algemene ledenvergadering op 4 april jl. instemde. Uiteraard nemen we deze koers ook mee in onze periodieke gesprekken met het ministerie van SZW.

Op dit moment bereiden we de publicatie van de koers voor iedereen voor. Tot die tijd kunnen leden vast kijken op MijnNVAB (eerst inloggen).

Meer over het ZonMW-programma vind je op Veilige Werkomgeving: Innovatie voor Preventie & Samenwerking (zonmw.nl)

De kamerbrief kun je lezen via Kamerbrief over voortgang arbeidsgerelateerde zorg | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl