Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk: blik op de wereld

28 april 2022

Vandaag, woensdag 28 april, is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) nam het initiatief tot deze dag om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De dag draait dit jaar om 'social dialogue' om het gesprek tussen werkenden, werkgevers en over naar een cultuur waarbinnen het de norm is dat veiligheid en gezondheid voorop staan. De IAO publiceerde hierover een rapport met lessen uit de pandemie: "Enhancing social dialogue towards a culture of safety and health: What have we learned from the COVID-19 crisis?". 

Veiligheid op het werk vergroten

Deze dag sluit naadloos aan op de missie en visie van de NVAB: niemand mag ziek worden door werk. En niemand die kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan. Daarom vragen we alle arboprofessionals om vanaf vandaag nog meer dan normaal aandacht aan veiligheid te besteden. Hoe staat het met het aantal rokers in jouw organisatie? Is nachtwerk echt noodzakelijk? En hoe zit het met de mentale veerkracht?

Zet vandaag nog een stap voorwaarts naar meer veiligheid op het werk. Hieronder vind je inspiratie:

Zie ook