Ontwikkeling multidisciplinaire richtlijnmodule arbeidsparticipatie gestart

21 april 2022

Meer mens, minder patiënt. Aan de groei van deze mindset in de zorg moet een generieke module arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen bijdragen. Bij patiënten met een chronische aandoening staan problemen met werk en inkomen door hun ziekte steevast in de top 3. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan ondersteuning en begeleiding als onderdeel van de zorg. Voor hen is de behandeling pas echt geslaagd als zij daarna nog steeds mee kunnen doen in de maatschappij. Zeker op het gebied van werk en inkomen. Om werk zo vroeg mogelijk in de behandeling mee te kunnen nemen, ontwikkelt een multidisciplinaire werkgroep een algemene richtlijnmodule Arbeidsparticipatie voor medisch specialisten in de curatieve zorg. Eind maart kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar. De richtlijnmodule zal naar verwachting in 2023 op de richtlijnendatabase gepubliceerd worden.

Patiënt beter af met vroege aandacht voor werk

Uit onderzoek* blijkt dat wanneer er aandacht voor werk is vanaf de diagnose, de patiënt, de werkgever en de artsen in het ziekenhuis beter af zijn. Patiënten zijn beter in staat om zelf keuzes te maken en zijn meer zelfredzaam. Terwijl artsen zien dat patiënten door arbeidsgeneeskundige zorg beter gaan functioneren. De medisch specialist kan dus een belangrijke rol spelen door samen met de patiënt te streven naar de best mogelijk uitkomst op het gebied van arbeidsparticipatie.

Werk als uitkomstmaat

Om arbeid als uitkomstmaat van zorg mee te kunnen nemen in de curatieve zorg, ontwikkelen de Patiëntenfederatie Nederland en de medisch specialisten samen met bedrijfsartsen, klinisch arbeidsgeneeskundigen en verzekeringsartsen een richtlijnmodule over arbeidsparticipatie. Deze module biedt alle medisch specialisten in de curatieve zorg concrete handvatten om – indien mogelijk – vanaf de diagnose en tijdens de behandeling rekening te houden met het werk van de patiënt. De richtlijnmodule ‘Arbeidsparticipatie’ kan aan verschillende medisch specialistische richtlijnen worden gekoppeld. Daardoor kan werk eerder en op veel meer plekken worden meegenomen in de behandeling, zodat we onnodig verlies van werk en inkomen kunnen beperken.

Eerst wordt een algemene, ziekte-overstijgende module Arbeidsparticipatie ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordiging van de NVAB, de NVKA, de NVVG, de Patiëntenfederatie en verschillende medisch specialisten. Daarna wordt deze door longartsen, orthopeden, chirurgen en radiotherapeuten getoetst en doorontwikkeld voor de patiënten die zij behandelen.

Wil je meer weten? Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht bij dr. Julitta Boschman per e-mail of via 06-57 85 39 09.

*Bronnen