NVAB: Niemand mag ziek worden door werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan.

07 april 2022

Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter NVABVandaag, op 7 april 2022, start Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer overdraagt. Thijssens brengt naast vakkennis en gedrevenheid het perspectief van de jonge(re) bedrijfsarts mee. In maart 2022 registreerde hij als bedrijfsarts. Ook als arts in opleiding tot bedrijfsarts was hij al actief binnen de vereniging. Met de nieuwe voorzitter krijgt de vereniging een impuls om voort te gaan op de ingeslagen weg van ontwikkeling van het vak en belangenbehartiging.

 

Bedrijfsarts met een missie

“Niemand mag ziek worden door werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk.” Dat is de missie van de NVAB die van de nieuwe voorzitter volledig omarmt. De NVAB blijft zo met energie en vindingrijkheid werken aan de ambities: pal staan voor de beroepsgroep, voorop gaan in de ontwikkeling van het vak en klaar staan voor de leden. De NVAB blijft zich hard maken voor de bekendheid van het beroep van bedrijfsarts en voor een adequate financiering, zodat de beroepsgroep flink blijft groeien. Bedrijfsartsen zijn onmisbaar voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Met hun specifieke deskundigheid over gezondheid en werk leveren zij een cruciale bijdrage aan het voorkomen van ziekte door werk en het begeleiden van werkenden bij ziekte.

Doelen tot 2025 om vak en positie te blijven versterken

Zo gaan we ervoor dat er in 2025 eindelijk sprake is van structurele publiek-private financiering voor de opleiding en het kwaliteitsbeleid. En we met elkaar jaarlijks 1.500 geneeskundestudenten laten kennismaken met ons vak. Voor een gezond, werkend Nederland waarin iedereen die kan en wil werken veilig mee kan doen.

Vertrekkend voorzitter Gertjan Beens spreekt zijn slotrede uit op vrijdag 20 mei, 12.00 uur tijdens de BG-dagen.

Zie ook