Aanpassing Arbowet: Bedrijfsarts en Preventie centraal

14 september 2016

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Met zijn voorstel om de Arbowet aan te passen, wil Asscher de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren. Het gaat daarbij om de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, preventie en de positie van de bedrijfsarts. 

Op 13 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingen. Ook is een amendement aangenomen waardoor in de Arbowet wordt vastgelegd dat ‘de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid’. Verder is de motie goedgekeurd waarin een werkprogramma arbocuratieve samenwerking wordt voorgesteld. In de aanloop van de wetsbehandeling schreef de NVAB aanbevelingen aan minister Asscher en de Tweede Kamer, zie ‘Visie NVAB op wijzigingsvoorstel Arbowet’.

Aangenomen amendement en motie:

Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.