Arbocuratieve samenwerking: toekomstvisie KNMG in ontwikkeling

21 september 2016

Een visie van de KNMG en federatiepartners op arbeidsgerichte medische zorg is in ontwikkeling. Trouw berichtte hierover vanmorgen. ​Doel is een gemeenschappelijke visie van de artsenfederatie op het verband tussen arbeid en gezondheid en de positie van de arts daarin. Het conceptstuk ligt nu voor bij de federatiepartners. Leden worden actief betrokken bij het concept. 

De KNMG vindt het met de federatiepartners van groot belang te komen tot een gedragen toekomstvisie. Doel: arbeidsrelevante gezondheidsproblemen tijdig signaleren en behandelen, met aandacht voor de sociale omgeving van mensen. Eén van de aanleidingen: de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de daarmee steeds groter worden groep van mensen met geen of slechts beperkte toegang tot een bedrijfsarts (denk aan zzp’ers). Een goede afstemming binnen de medische keten is hiervoor onontbeerlijk. Een commissie met deelnemers vanuit de federatiepartners heeft de handschoen opgepakt.

Zie ook: