NVAB-ledenbijeenkomst over fundamenten en vernieuwing

20 september 2016

Op 19 september organiseerde de NVAB een ledenbijeenkomst om te discussiëren over vier belangrijke onderwerpen. Er werd actief en enthousiast deelgenomen en de leden gaven eerst hun mening over twee onderdelen van het conceptdocument Visie, Missie & Strategie. 

Moreel fundament en Randvoorwaarden

Na een inleiding van Peter van Wenum (voorzitter CBE, Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek) spraken we over de onderlinge samenhang tussen moreel fundament en kernwaarden in onze Visie, Missie & Strategie. Ook over de randvoorwaarden voor goede bedrijfsgeneeskundige zorg werd in een levendig gesprek input gegeven voor verder uitwerking. Wellicht groeit dit uit tot een NVAB-standpunt contractering bedrijfsgeneeskundige zorg.

Naast deze fundamenten voor ons vak stonden ook twee vernieuwingen op de agenda.

Landelijk opleidingsplan voor bedrijfsartsen

De aanwezigen complimenteerden de Commissie Opleiding en Scholing met het nieuwe Landelijk Opleidingsplan voor bedrijfsartsen (LOP). Ze vroegen om extra support voor de praktijkopleiders bij de implementatie. Het nieuwe LOP wordt komende week ook voor commentaar naar alle NVAB-commissies en -werkgroepen gestuurd.

KNMG-visie over arbeidsgerichte medische zorg

De ledenbijeenkomst eindigde met een discussie over de KNMG-visie over arbeidsgerichte medische zorg. De deelnemers omarmen de uitgangspunten van de KNMG-visie en zijn enthousiast dat de KNMG de (verbetering van) arbocuratieve samenwerking op deze manier uitdraagt. Een bedrijfsarts in de eerstelijn kan de toegankelijkheid van en de samenwerking bij arbeidsgerichte medische zorg verbeteren.

De NVAB kijkt terug op een goede interactieve bijeenkomst waarin veel inhoudelijke en praktische suggesties naar voren kwamen om de NVAB Visie, Missie & Strategie als levend document door te ontwikkelen.