Nieuws

5 november

Donderdag 4 november, op de NajaarsALV van 2021, kende de NVAB de titel ‘bedrijfsarts par excellence’* toe aan Truus van Amerongen. Met haar bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling, opleiding en onderwijs verdiende ze haar sporen binnen de eigen werkorganisatie, maar ook de NVAB plukt hier al vele jaren de vruchten van.

5 november

Nederland telt zo’n 1,2 miljoen nachtwerkers. Hun werk is ongezonder dan velen beseffen. Bette Loef  onderzocht de invloed van nachtwerk op gezondheid, leefstijl en afweer van zorgverleners in haar proefschrift ‘Shift work: Health, lifestyle, and immunological effects’. Daarbij bleek dat zorgverleners die regelmatig nachtdiensten draaien, een groter risico hebben op griep- en luchtwegklachten dan hun collega’s die alleen overdag werken. De slechtere ervaren slaapkwaliteit van nachtwerkers verklaart voor een deel dit verhoogde risico op deze gezondheidsklachten.

5 november

De NVAB publiceerde ruim twintig jaar geleden de eerste evidence based richtlijn voor bedrijfsartsen. Inmiddels zijn het er 29. Hoe worden deze gebruikt in de praktijk (spoiler: weinig)? Wat is ervoor nodig om dat gebruik te verbeteren? Dat onderzochten we in de eerste helft van 2021.

2 november

De mogelijkheid om bij de Inspectie SZW misstanden te melden is bij bijna de helft van de bedrijfsartsen onbekend. Tegelijkertijd zien bedrijfsartsen veel toegevoegde waarde in meer samenwerking met de Inspectie. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête onder onze leden. In totaal vulden 221 bedrijfsartsen de enquête in. Nascholing, webinars/presentaties voor bedrijfsartsen (bijvoorbeeld op de BG-dagen) en nieuwsbrieven zouden volgens de respondenten kunnen zorgen voor meer bekendheid met het werk van de Inspectie SZW.

27 oktober

Wanneer je gaat herregistreren als bedrijfsarts, doorloop je een visitatieronde. Daarbij maak je gebruik van het digitaal portfoliosysteem Scorion. Vanaf vandaag is de nieuwe omgeving van Scorion beschikbaar: ScorionX. Deze nieuwe omgeving is gebruiksvriendelijker, onder meer met een nieuwe vormgeving en een overzichtelijker startpagina. Wanneer je nu in een visitatieproces zit of eerder een visitatie in Scorion hebt gedaan, heb je al een Scorion-account.

26 oktober

Als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zetten we ons in voor de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werkenden. Liefst preventief. Als mensen toch uitvallen, streven we naar succesvolle re-integratie. Bij de re-integratie hanteren we als beroepsgroepen soms andere begrippen of gebruiken we begrippen anders. Bij iedereen is er daarom behoefte aan een instrument dat de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie eenduidig vastlegt. Hiervoor wordt de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) ontwikkeld. 

25 oktober

Op 27 september vond het webinar ‘Een griepprik, waarom zou ik?’ plaats. In dit webinar bespraken deskundigen en medewerkers uit diverse sectoren in de zorg de mitsen en maren van de griepprik voor zorgverleners.

Je kunt het webinar via Youtube terugkijken

7 oktober

De Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE) zoekt enthousiaste NVAB-leden die geïnteresseerd zijn in de ethische afwegingen bij de beroepsuitoefening. Ben je bedrijfsarts of bedrijfsarts in opleiding en wil je meewerken aan het behouden en verbeteren van een ethisch en praktisch verantwoord kader voor de bedrijfsartsenpraktijk, meld je dan aan!

30 september

Vraag je je wel eens af wat een collega-bedrijfsarts in een bepaalde situatie zou doen? Of heb je een casus waarmee je collega's denkt te kunnen helpen? Dan kun je terecht bij de Mediprudentiedatabase. Deze is vanaf nu ook toegankelijk voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen in de particuliere sector.

29 september

Medewerkers die (teveel) alcohol, drugs en/of medicijnen (ADM) gebruiken lopen risico qua veiligheid op het werk en hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het Nationaal Preventie Akkoord zet in op ‘verantwoord alcoholgebruik’ en de NVAB is als partner betrokken bij het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholproblematiek, maar heeft ook een preventieve taak.

Pagina's

Abonneren op Nieuws