Ruggensteun voor artsen: vernieuwde KNMG-Gedragscode

27 mei 2022

KNMG publiceert vandaag de vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen. Deze gedragscode geeft aan waar wij als artsen voor staan, wat wij belangrijk vinden in onze houding en gedrag en wat patiënten, collega’s en de maatschappij van ons kunnen en mogen verwachten. De gedragscode sluit aan op de huidige -vaak hectische- artsenpraktijk, actuele wetgeving, richtlijnen en inzichten. Hiermee biedt deze houvast en steun voor artsen. Alle KNMG federatiepartners werkten mee aan de nieuwe gedragscode.

Ruggensteun voor artsen: vernieuwde KNMG-GedragscodeRené Héman, voorzitter artsenfederatie KNMG: “Als beroepsgroep hebben wij, artsen, een belangrijke verantwoordelijkheid: elke patiënt moet kunnen rekenen op goede zorg. Dat vraagt om heldere uitgangspunten, waar elke arts zich aan kan en wil houden. Die aansluiten bij onze praktijk en een concrete invulling geven aan onze artseneed.”

Wat is er veranderd?

Deze gedragscode vervangt de KNMG-gedragsregels uit 2013 met maar liefst 67 regels, en is met 15 kernregels een handzaam document geworden. Omdat artsen, patiënten én de maatschappij zijn veranderd, is ook de gedragscode mee veranderd. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor gezamenlijke besluitvorming met de patiënt. Maar ook voor het respectvol samenwerken met collega’s en de maatschappelijke rol van artsen, ook kijkend naar de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg.

Lees meer op knmg.nl

Bekijk direct de nieuwe gedragscode - knmg.nl